Fundacja Stańczyka
Lepiej wiedzieć
Naszą misją jest działanie na rzecz jawności, otwartości i kontroli obywatelskiej w życiu publicznym oraz rozwoju potencjału organizacji społecznych.