Nasz prezent dla Urzędu Miasta Krakowa… i dla Was :)

Niedawno zgłosił się do nas mieszkaniec Krakowa, który poprosił Urząd Miasta, by udostępnił mu listę kontaktową do jednostek miejskich. Napisał taki oto wniosek: Bardzo proszę o udostępnienie informacji w postaci listy jednostek miejskich wraz z danymi kontaktowymi (adres, mail, telefon) do nich. Proszę także o podobną listę danych kontaktowych do spółek miejskich. Dodał, że niestety… Cztaj więcej

Spotkanie Stowarzyszenia Stańczyka

Stowarzyszenie Stańczyka zabiera się do pracy Stowarzyszenie Stańczyka miało swoje pierwsze spotkanie 2 lutego. Poprowadziła je Anna Borowiec, będąca reprezentantką Stowarzyszenia. Członkowie organizacji oraz zaproszeni goście dyskutowali w jaki sposób sprzęgnąć Fundację Stańczyka ze Stowarzyszeniem Stańczyka, ponieważ naszym planem jest sprzęgnięcie tych dwóch organizacji i ostatecznie przejęcie zarządzania zadaniami i dorobkiem fundacji przez nowopowstałe stowarzyszenie…. Cztaj więcej

Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego i plany dla trzeciego sektora

Konsultacje, które nie są konsultacjami W ostatnią środę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Co ważne dla wszystkich, którzy mają zamiar brać udział w kolejnych konferencjach w innych częściach Polski, nie są to formalne konsultacje społeczne, chociaż spotkanie cechy konsultacji posiadało. W ramach konsultacji… Cztaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłasza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w… Cztaj więcej

Stańczyk jeździ po Polsce

W listopadzie przedstawiciele naszej Fundacji rozjechali się po całej Polsce, by uczyć i debatować na temat praw obywatelskich i naszej działalności. We wtorek, 29 listopada, Michał Kłusek uczestniczył w konferencji o bardzo długim tytule: „Powszechne środki ochrony prawnej (petycje, wnioski, skargi) w prawie administracyjnym jako instrumenty ochrony praw obywatelskich”, organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i… Cztaj więcej

Oświadczenie ws. ograniczania prawa do informacji w Sejmie

Fundacja Stańczyka od 7 lat działa na rzecz jawności w życiu publicznym, w dużej mierze na rzecz przejrzystości organów kolegialnych wybranych w powszechnych wyborach. W trakcie naszej działalności wielokrotnie natknęliśmy się na problemy z realizacją artykułu 61 ust. 2 Konstytucji RP, który brzmi: “Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia… Cztaj więcej

Stanowisko Fundacji Stańczyka ws. nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach

Wyrażamy sprzeciw wobec aktualnie proponowanych zmian ustawy Prawo o zgromadzeniach. W naszej ocenie  projektowane zmiany ograniczają konstytucyjną wolność zgromadzeń (art. 57 Konstytucji) w sposób nie do pogodzenia z zasadą proporcjonalności i naruszający istotę wolności zgromadzeń na gruncie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zaś proces ich przygotowania i uzasadnienie dalekie są od zasady prawidłowej legislacji,… Cztaj więcej

Dobre prawo dla NGO i aktywności obywatelskiej

By móc wpływać i zmieniać skutecznie. Jesteśmy przekonani, że organizacje społeczne muszą oddolnie budować swoje zaplecze i przygotowanie merytoryczne do ewentualnego udziału w debacie i procesie zmian prawa dotyczącego podstaw ich aktywności i działalności. Co robimy? Działamy w partnerstwie 28 (zob. więcej o 28. w ramach Mapy Drogowej III Sektor dla Polski) i zespole eksperckim… Cztaj więcej