„Sprawdzam” – czyli krótkie przypomnienie o nagrodach dla Prezydium

W 2012 roku Fundacja Stańczyka podjęła się trudnego zadania uzyskania odpowiedzi na pytanie: „Czy członkom Prezydium Sejmu przyznawane były nagrody z sejmowego funduszu nagród – jeśli tak, to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?”. Aby Kancelaria Sejmu udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na podstawione pytanie, trzeba było wysłać naprawdę wiele wniosków o udzielenie informacji publicznej, o… Cztaj więcej

Zbieranie odpłatne podpisów pod wnioskiem referendalnym w Krakowie

Sprawa zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym. W Krakowie powstał problem z zbieraniem podpisów pod wnioskiem referendalnym o odwołanie Prezydenta Majchrowskiego autorstwa Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa. Nie wchodząc i stroniąc od oceny zasadności takiej inicjatywy tej grupy obywateli – powstał ciekawy problem prawny. Część osób zbierających podpisy są ponoć za tę aktywność opłacana. Komisarz Wyborczy w Krakowie twierdzi, że… Cztaj więcej

Fundacja Stańczyka dołączyła do apelu i krytyki aktualnego projektu ustawy „antyterrorystycznej”

Niedookreślone precyzyjnie granice ingerencji w prawo prywatności, zgromadzeń, rozpowszechniania i poszukiwania informacji oraz niejasny i dziwny tryb przygotowywania projektu, włączając „ukrywanie” go długo przed opinią publiczną – wylicza Przemysław Żak, Szef Programu Prawnego Fundacji Stańczyka. Czemu poparliśmy? Niedookreślone precyzyjnie granice ingerencji w prawo prywatności, zgromadzeń, rozpowszechniania i poszukiwania informacji oraz niejasny i dziwny tryb przygotowywania… Cztaj więcej

Dołącz do nas!

Fundacja Stańczyka po raz kolejny otwiera swoje progi dla nowych wolontariuszy. Fundacja zajmuje się wieloaspektowym monitoringiem władz publicznych w Krakowie, a jej misją jest działanie na rzecz przejrzystości, jawności i kontroli obywatelskiej w życiu publicznym oraz rozwoju potencjału organizacji społecznych. Z nami poznasz środowisko samorządu krakowskiego, oraz będziesz mieć szansę na zaangażowanie się w życie… Cztaj więcej

Drugi Międzynarodowy Szczyt Youth to Youth

W dniach od 21 do 25 kwietnia 2016 roku odbył się w Krakowie Drugi Międzynarodowy Szczyt Youth to Youth (Second International Youth to Youth Summit), organizowany przez Youth to Youth Initiative i AEGEE Kraków. Szczyt poświęcony był próbie zrozumienia wpływu korupcji, przejrzystości i rozliczalności na nasze życie. W ciągu kilku dni wydarzenia odbyły się warsztaty… Cztaj więcej

Warsztaty w ramach „Szkoły doskonalenia dla watchdogów”

W dniach 25 i 26 kwietnia w Iławie (konkretnie w Hotelu Port 110) miały miejsce kolejne – VII już – warsztaty w ramach „Szkoły doskonalenia dla watchdogów” organizowanej przez toruńską Fundację Court Watch Polska. Tym razem tematem zajęć było tworzenie filmów – umiejętność w pracy strażniczej przydatna bardziej, niż się na pierwszy rzut oka wydaje…. Cztaj więcej

Czy dokument wytworzony przez podmiot prywatny podlega udostępnieniu?

Dnia 2 grudnia 2015 roku wystosowaliśmy w formie elektronicznej wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) o udzielenie informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (ustawa o dip). Urząd ten zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony praw konsumentów oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Swoje zadania wykonuje między innymi poprzez badanie tak… Cztaj więcej

Ciężki żywot Stańczyka, czyli kilka słów o zmaganiach z gminą Jabłonka

Pierwotnie projekt dotyczący gmin małopolskich miał przyczynić się do zmiany praktyk udostępniania informacji publicznej. Od samego początku wiadomo było, że będzie to mozolne i żmudne zajęcie – wszak należało sprawdzić 182 gminy, następnie stworzyć dla nich rekomendacje, a ostatecznie powysyłać wnioski. Pozostało czekać na reakcję organów jednostek samorządu terytorialnego. Niektóre gminy odpowiedziały (często po terminie),… Cztaj więcej