Stanowisko ws. petycji o odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarząd Fundacji Stańczyka negatywnie ocenia inicjatywę petycji o odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Instytut Ordo Iuris 2 sierpnia rozpoczął zbieranie podpisów pod  petycją do Sejmu i Senatu RP o odwołanie Adama Bodnara ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Z uwagi na znaczenie tego urzędu dla ochrony praw człowieka w… Cztaj więcej

Nowi członkowie Zarządu Fundacji Stańczyka

Z radością przedstawiamy nową członkinię i nowego członka Zarządu naszej Fundacji. Małgorzata Podstawa Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także politologię na Uniwersytecie w Zagrzebiu oraz porównawcze studia cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Fundacją Stańczyka związana od początku 2014 roku gdzie koordynowała pracę Programu Przejrzysty Kraków oraz monitorowała pracę Rady Miasta i Rad… Cztaj więcej

Forum Przyszłości Dzielnic

Od 2012 obserwujemy funkcjonowanie krakowskich dzielnic. Przez ponad 2 lata nagrywaliśmy i publikowaliśmy nagrania z posiedzeń Rad Dzielnic. Włączyliśmy się w uchwalanie nowego statutu dzielnic w 2014 roku. Od 2016 roku razem z Bogusławem Kośmiderem, Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska utworzyliśmy Forum Przyszłości Dzielnic. Celem Forum przeprowadzenie ewaluacji i opartej o… Cztaj więcej

„Sprawdzam” – czyli krótkie przypomnienie o nagrodach dla Prezydium

W 2012 roku Fundacja Stańczyka podjęła się trudnego zadania uzyskania odpowiedzi na pytanie: „Czy członkom Prezydium Sejmu przyznawane były nagrody z sejmowego funduszu nagród – jeśli tak, to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?”. Aby Kancelaria Sejmu udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na podstawione pytanie, trzeba było wysłać naprawdę wiele wniosków o udzielenie informacji publicznej, o… Cztaj więcej

Zbieranie odpłatne podpisów pod wnioskiem referendalnym w Krakowie

Sprawa zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym. W Krakowie powstał problem z zbieraniem podpisów pod wnioskiem referendalnym o odwołanie Prezydenta Majchrowskiego autorstwa Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa. Nie wchodząc i stroniąc od oceny zasadności takiej inicjatywy tej grupy obywateli – powstał ciekawy problem prawny. Część osób zbierających podpisy są ponoć za tę aktywność opłacana. Komisarz Wyborczy w Krakowie twierdzi, że… Cztaj więcej

Fundacja Stańczyka dołączyła do apelu i krytyki aktualnego projektu ustawy „antyterrorystycznej”

Niedookreślone precyzyjnie granice ingerencji w prawo prywatności, zgromadzeń, rozpowszechniania i poszukiwania informacji oraz niejasny i dziwny tryb przygotowywania projektu, włączając „ukrywanie” go długo przed opinią publiczną – wylicza Przemysław Żak, Szef Programu Prawnego Fundacji Stańczyka. Czemu poparliśmy? Niedookreślone precyzyjnie granice ingerencji w prawo prywatności, zgromadzeń, rozpowszechniania i poszukiwania informacji oraz niejasny i dziwny tryb przygotowywania… Cztaj więcej

Dołącz do nas!

Fundacja Stańczyka po raz kolejny otwiera swoje progi dla nowych wolontariuszy. Fundacja zajmuje się wieloaspektowym monitoringiem władz publicznych w Krakowie, a jej misją jest działanie na rzecz przejrzystości, jawności i kontroli obywatelskiej w życiu publicznym oraz rozwoju potencjału organizacji społecznych. Z nami poznasz środowisko samorządu krakowskiego, oraz będziesz mieć szansę na zaangażowanie się w życie… Cztaj więcej

Drugi Międzynarodowy Szczyt Youth to Youth

W dniach od 21 do 25 kwietnia 2016 roku odbył się w Krakowie Drugi Międzynarodowy Szczyt Youth to Youth (Second International Youth to Youth Summit), organizowany przez Youth to Youth Initiative i AEGEE Kraków. Szczyt poświęcony był próbie zrozumienia wpływu korupcji, przejrzystości i rozliczalności na nasze życie. W ciągu kilku dni wydarzenia odbyły się warsztaty… Cztaj więcej