Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego i plany dla trzeciego sektora

Konsultacje, które nie są konsultacjami W ostatnią środę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Co ważne dla wszystkich, którzy mają zamiar brać udział w kolejnych konferencjach w innych częściach Polski, nie są to formalne konsultacje społeczne, chociaż spotkanie cechy konsultacji posiadało. W ramach konsultacji… Cztaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłasza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w… Cztaj więcej

Stańczyk jeździ po Polsce

W listopadzie przedstawiciele naszej Fundacji rozjechali się po całej Polsce, by uczyć i debatować na temat praw obywatelskich i naszej działalności. We wtorek, 29 listopada, Michał Kłusek uczestniczył w konferencji o bardzo długim tytule: „Powszechne środki ochrony prawnej (petycje, wnioski, skargi) w prawie administracyjnym jako instrumenty ochrony praw obywatelskich”, organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i… Cztaj więcej

Oświadczenie ws. ograniczania prawa do informacji w Sejmie

Fundacja Stańczyka od 7 lat działa na rzecz jawności w życiu publicznym, w dużej mierze na rzecz przejrzystości organów kolegialnych wybranych w powszechnych wyborach. W trakcie naszej działalności wielokrotnie natknęliśmy się na problemy z realizacją artykułu 61 ust. 2 Konstytucji RP, który brzmi: “Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia… Cztaj więcej

Stanowisko Fundacji Stańczyka ws. nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach

Wyrażamy sprzeciw wobec aktualnie proponowanych zmian ustawy Prawo o zgromadzeniach. W naszej ocenie  projektowane zmiany ograniczają konstytucyjną wolność zgromadzeń (art. 57 Konstytucji) w sposób nie do pogodzenia z zasadą proporcjonalności i naruszający istotę wolności zgromadzeń na gruncie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zaś proces ich przygotowania i uzasadnienie dalekie są od zasady prawidłowej legislacji,… Cztaj więcej

Dobre prawo dla NGO i aktywności obywatelskiej

By móc wpływać i zmieniać skutecznie. Jesteśmy przekonani, że organizacje społeczne muszą oddolnie budować swoje zaplecze i przygotowanie merytoryczne do ewentualnego udziału w debacie i procesie zmian prawa dotyczącego podstaw ich aktywności i działalności. Co robimy? Działamy w partnerstwie 28 (zob. więcej o 28. w ramach Mapy Drogowej III Sektor dla Polski) i zespole eksperckim… Cztaj więcej

Rejestr umów, czyli otwarte dane a Kraków

Jak wiecie, w Stańczyku zależy nam bardzo na „otwieraniu” danych publicznych, czyli umożliwianiu dostępu do nich oraz łatwego, szybkiego ich analizowania i przetwarzania. Łatwego, to znaczy – bez granic. Bez konieczności posiadania specjalistycznego, płatnego oprogramowania, bez konieczności żmudnego kopiowania każdej komórki osobno. W praktyce sprowadza się to do publikowania treści bez ograniczania dostępu do niej… Cztaj więcej

Powstaje strategia Fundacji Stańczyka

Przygotowanie nowej strategii Fundacji Stańczyka i pomysły na jak najlepsze wykorzystanie jej potencjału to główne tematy spotkania w murach średniowiecznego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. 3 września współpracownicy i Zarząd Fundacji Stańczyka podczas prac strategicznych rozmawiali o planach i kierunkach rozwoju organizacji. Po raz pierwszy przedstawiciele Fundacji Stańczyka spotkali się blisko rok temu. Powstał wtedy ogólny… Cztaj więcej