Seminarium NGO 2.0 Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym

30. listopada, w sali konferencyjnej przy ul. Szlak 65 odbędzie się seminarium poświęcone problematyce prawnej, nowym technologiom elektronicznym i nurtowi wolnej kultury w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych. Seminarium podsumowuje program „NGO 2.0 – Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym” Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Udostępniamy już harmonogram wydarzenia. Więcej…

Seminarium „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym”

Serdecznie zapraszamy na seminarium zamykające projekt NGO 2.0, które odbędzie się 30 listopada 2010 w Krakowie. Prelegentami będą specjaliści w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz kwestii prawa nowych technologii i wolnej kultury. Goście zaproszeni są do dyskusji o doświadczeniach i problemach, związanych z funkcjonowaniem organizacji w realiach społeczeństwa informacyjnego. Więcej…

Tydzień Informacji Publicznej 2010

Właśnie trwa. Wydarzenie od 2007 r. organizowane przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wpisuje się w obchodu Międzynarodowego Dnia Prawa do Informacji (Wiedzy) Right to Know Day – 28 IX, który odbywa się już od 2003 r. Nasza Fundacja włączyła się w organizowanie jednego z ośmiu bezpłatnych szkoleń, które przeprowadzone zostanie 25 IX w Krakowie.

Gmina członkiem wspierającym stowarzyszenia?

FIMO przygotowała opinię w sprawie pytania prawnego zadanego przez Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie, o możliwość przystąpienia przez jednostki samorządu terytorialnego do stowarzyszenia osób fizycznych, jako członek wspierający. Postawiliśmy w niej ważne hipotezy, przeciwstawiające się, jak wydaje się, popularnemu poglądowi o braku takiej możliwości. Tekst opinii dostępny jest tutaj.

Badania fokusowe – zapraszamy uczestników konsultacji społecznych

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej we wrześniu będzie organizować badania fokusowe na temat konsultacji społecznych. Spotkaniem tym chcielibyśmy wzbogacić dialog między stronami samorządową i obywatelską. Wspólnie będziemy starać się odpowiedzieć na pytania, co można zrobić, aby dialog społeczny rozwijał się, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i do wzrostu jego udziału w zarządzaniu lokalnym? Jakie czekają… Cztaj więcej

Strona www monitoringu finansowania kampanii w Krakowie

Strona www naszego nowego projektu Monitoring Finansowania Samorządowej Kampanii Wyborczej w Krakowie 2010 właśnie ruszyła. Mamy nadzieję, że będzie aktualnym źródłem informacji o przebiegu monitoringu, podejmowanych działaniach, a przez to i o przebiegu kampanii. Przede wszystkim zaś będzie ciekawą i użyteczną lekturą dla wszystkich Obywateli Krakowa. Więcej …