Posts By: Jan Niedośpiał

Rejestry finansowe jednostek miejskich w Krakowie – kilka wykresów

Na początek trzy nasze założenia, przez pryzmat których patrzymy na sprawę rejestrów finansowych. Informatyzacja różnych rejestrów jest porządana, ponieważ zwiększa ich dostępność dla mieszkańców, którzy chcieliby w nich czegoś poszukać. Centralizacja procesów finansowych na poziomie miasta jest generalnie pożądana, bo zdejmuje z jednostek miejskich wiele obowiązków i pozwala się im zająć tym, do czego zostały… Cztaj więcej

Informacja publiczna w jednostkach miejskich, czyli liczbowe podsumowanie odpowiedzi na wnioski o rejestry

W dniach 8-10 stycznia 2018 roku, zapytaliśmy wszystkie 401 jednostek miejskich o to, jak prowadzą rejestry umów. Konkretniej, pytaliśmy: 1. Czy jednostka podpisuje umowy z podmiotami zewnętrznymi? 2. Jeśli tak, w jaki rejestrach (lub ewidencjach lub zbiorach danych) prowadzonych przez jednostkę znajduje się informacja o zawartych umowach? Proszę wymienić te rejestry. 3. Proszę o informację… Cztaj więcej

Baza danych kontaktowych Miejskich Jednostek Organizacyjnych, czyli małe działania też przynoszą efekty

W lutym pisaliśmy o naszym prezencie dla Urzędu Miasta Krakowa i dla Was. 6 marca 2017 roku dostaliśmy odpowiedź, która bardzo nas ucieszyła. W trzech kropkach: Pani Marta Nowak, Dyrektor Magistratu, napisała nam, że docenia propozycję zamieszczenia na BIP bazy danych kontaktowych Miejskich Jednostek Organizacyjnych, którą przesłaliśmy. Baza nie zostanie umieszczona na BIP, ze względu… Cztaj więcej

Jednostki miejskie, spółki i fundacje. Prawo do informacji i koszty MS Office. Raport z działania

Wstęp I. Realizacja prawa do informacji w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych, spółkach i fundacjach 1. Prawo do informacji w jednostkach miejskich 1.1. Realizacja wniosku 1.2. Czas realizacji wniosku 1.3. Potwierdzanie otrzymania wniosku 1.4. Forma odpowiedzi 2. Prawo do informacji w spółkach miejskich 2.1. Realizacja wniosku 2.2. Czas realizacji wniosku 2.3. Potwierdzanie otrzymania wniosku 2.4. Forma odpowiedzi… Cztaj więcej

Nasz prezent dla Urzędu Miasta Krakowa… i dla Was :)

Niedawno zgłosił się do nas mieszkaniec Krakowa, który poprosił Urząd Miasta, by udostępnił mu listę kontaktową do jednostek miejskich. Napisał taki oto wniosek: Bardzo proszę o udostępnienie informacji w postaci listy jednostek miejskich wraz z danymi kontaktowymi (adres, mail, telefon) do nich. Proszę także o podobną listę danych kontaktowych do spółek miejskich. Dodał, że niestety… Cztaj więcej

Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego i plany dla trzeciego sektora

Konsultacje, które nie są konsultacjami W ostatnią środę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Co ważne dla wszystkich, którzy mają zamiar brać udział w kolejnych konferencjach w innych częściach Polski, nie są to formalne konsultacje społeczne, chociaż spotkanie cechy konsultacji posiadało. W ramach konsultacji… Cztaj więcej

Komentarz Fundacji Stańczyka ws. wyboru Jana Tajstera na dyrektora ZIKIT

W imieniu Fundacji Stańczyka wyrażamy zaniepokojenie wyborem Jana Tajstera na nowego dyrektora ZIKIT. W naszej ocenie sytuacja ta potencjalnie narusza prawo obywateli do dobrej administracji, zasadę pogłębiania zaufania do organów władzy oraz wiarygodność, dobre imię i powagę naszej Gminy – Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Pozostaje też wątpliwa w zakresie zgodności z przepisem art. 6 ust…. Cztaj więcej

Prześwietlamy finanse partyjnych komitetów wyborczych!

Robimy coś, czego jeszcze nikt w Polsce nie zrobił: otwieramy pudła PKW, ujawniamy wszem i wobec finanse wyborcze partii politycznych! DLACZEGO? Bo uważamy, że przy 17% zaufaniu do partii politycznych sytuacja, w której nikt nie porównuje deklarowanych wydatków partii na kampanii wyborczą z rzeczywistością, jest nie do przyjęcia. Chcemy sfotografować wszystkie dokumenty wydatków partii na wybory… Cztaj więcej