Baza danych kontaktowych Miejskich Jednostek Organizacyjnych, czyli małe działania też przynoszą efekty

W lutym pisaliśmy o naszym prezencie dla Urzędu Miasta Krakowa i dla Was.

6 marca 2017 roku dostaliśmy odpowiedź, która bardzo nas ucieszyła. W trzech kropkach:

  • Pani Marta Nowak, Dyrektor Magistratu, napisała nam, że docenia propozycję zamieszczenia na BIP bazy danych kontaktowych Miejskich Jednostek Organizacyjnych, którą przesłaliśmy.
  • Baza nie zostanie umieszczona na BIP, ze względu na konieczność jej weryfikacji, a dalsze jej funkcjonowanie wiązałoby się z koniecznością „ręcznej” aktualizacji.
  • Zostanie zaimplementowana taka sama baza, tylko stworzona w urzędzie i oparta o zautomatyzowane mechanizmy przetwarzania informacji. Pani dyrektor wydała już polecenie działań „uzgodnieniowych” w celu jej uruchomienia.

Pełny tekst odpowiedzi:

Ucieszyliśmy się, ponieważ to kolejny przykład, że czasami takie niewielkie działania potrafią przynieść pozytywne efekty, w tym wypadku – w formie nowych funkcjonalności.

Pozostało nam więc ładnie podziękować.

A teraz – wyczekiwać nowej funkcjonalności. A jakby jej długo nie było, dopytywać.

Do czasu jej ukazania się, zapraszamy do korzystania z naszej Bazy kontaktów do Miejskich Jednostek Organizacyjnych, Spółek i Fundacji.

To i inne działania podejmujemy tylko dzięki Waszemu wsparciu. Od ponad roku Fundacja Stańczyka utrzymuje się tylko dzięki waszym wpłatom.

81 2490 0005 0000 4500 5191 0410
Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
tytułem: „Darowizna na działalność statutową”

Darowizny na cele statutowe możesz odpisać od podatku dochodowego
(do 6% wysokości dochodu)