Topic: Program Dobre Prawo

Co myślimy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Od początku śledzimy proces tworzenia ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Uczestniczyliśmy w spotkaniu konsultacyjnym w Krakowie i razem z innymi organizacjami pozarządowymi z partnerstwa „Dobre prawo dla organizacji pozarządowych” w ramach Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego poparliśmy opinię dotyczącą ustawy. „Proponowana treść ustawy nie odpowiada na problemy opisane w uzasadnieniu do niej. W… Cztaj więcej

Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego i plany dla trzeciego sektora

Konsultacje, które nie są konsultacjami W ostatnią środę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Co ważne dla wszystkich, którzy mają zamiar brać udział w kolejnych konferencjach w innych częściach Polski, nie są to formalne konsultacje społeczne, chociaż spotkanie cechy konsultacji posiadało. W ramach konsultacji… Cztaj więcej

Stanowisko Fundacji Stańczyka ws. nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach

Wyrażamy sprzeciw wobec aktualnie proponowanych zmian ustawy Prawo o zgromadzeniach. W naszej ocenie  projektowane zmiany ograniczają konstytucyjną wolność zgromadzeń (art. 57 Konstytucji) w sposób nie do pogodzenia z zasadą proporcjonalności i naruszający istotę wolności zgromadzeń na gruncie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zaś proces ich przygotowania i uzasadnienie dalekie są od zasady prawidłowej legislacji,… Cztaj więcej

Dobre prawo dla NGO i aktywności obywatelskiej

By móc wpływać i zmieniać skutecznie. Jesteśmy przekonani, że organizacje społeczne muszą oddolnie budować swoje zaplecze i przygotowanie merytoryczne do ewentualnego udziału w debacie i procesie zmian prawa dotyczącego podstaw ich aktywności i działalności. Co robimy? Działamy w partnerstwie 28 (zob. więcej o 28. w ramach Mapy Drogowej III Sektor dla Polski) i zespole eksperckim… Cztaj więcej

„Sprawdzam” – czyli krótkie przypomnienie o nagrodach dla Prezydium

W 2012 roku Fundacja Stańczyka podjęła się trudnego zadania uzyskania odpowiedzi na pytanie: „Czy członkom Prezydium Sejmu przyznawane były nagrody z sejmowego funduszu nagród – jeśli tak, to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?”. Aby Kancelaria Sejmu udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na podstawione pytanie, trzeba było wysłać naprawdę wiele wniosków o udzielenie informacji publicznej, o… Cztaj więcej

Zbieranie odpłatne podpisów pod wnioskiem referendalnym w Krakowie

Sprawa zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym. W Krakowie powstał problem z zbieraniem podpisów pod wnioskiem referendalnym o odwołanie Prezydenta Majchrowskiego autorstwa Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa. Nie wchodząc i stroniąc od oceny zasadności takiej inicjatywy tej grupy obywateli – powstał ciekawy problem prawny. Część osób zbierających podpisy są ponoć za tę aktywność opłacana. Komisarz Wyborczy w Krakowie twierdzi, że… Cztaj więcej

Czy dokument wytworzony przez podmiot prywatny podlega udostępnieniu?

Dnia 2 grudnia 2015 roku wystosowaliśmy w formie elektronicznej wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) o udzielenie informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (ustawa o dip). Urząd ten zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony praw konsumentów oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Swoje zadania wykonuje między innymi poprzez badanie tak… Cztaj więcej

Ciężki żywot Stańczyka, czyli kilka słów o zmaganiach z gminą Jabłonka

Pierwotnie projekt dotyczący gmin małopolskich miał przyczynić się do zmiany praktyk udostępniania informacji publicznej. Od samego początku wiadomo było, że będzie to mozolne i żmudne zajęcie – wszak należało sprawdzić 182 gminy, następnie stworzyć dla nich rekomendacje, a ostatecznie powysyłać wnioski. Pozostało czekać na reakcję organów jednostek samorządu terytorialnego. Niektóre gminy odpowiedziały (często po terminie),… Cztaj więcej