Topic: Program Prawny

Przemysław Żak: I po OFIPie…

Będzie osobiście, wybiórczo i niekompleksowo, czyli bardzo indywidualna i osobista refleksja po VIII OFIPie Przemka (jego drugim). I po OFIPie… Jest już po. 2 dni dyskusji i spotkań [zob. PROGRAM], podobno prawie 800 osób. Mnóstwo chwil równie wzruszających, irytujących, jak i intelektualnie pobudzających. Było o wartościach, relacjach, zaufaniu, dialogu, kulturze dyskusji jak i pragmatyce, zachowawczości,… Cztaj więcej

Stanowisko Fundacji Stańczyka ws. nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach

Wyrażamy sprzeciw wobec aktualnie proponowanych zmian ustawy Prawo o zgromadzeniach. W naszej ocenie  projektowane zmiany ograniczają konstytucyjną wolność zgromadzeń (art. 57 Konstytucji) w sposób nie do pogodzenia z zasadą proporcjonalności i naruszający istotę wolności zgromadzeń na gruncie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zaś proces ich przygotowania i uzasadnienie dalekie są od zasady prawidłowej legislacji,… Cztaj więcej

Dobre prawo dla NGO i aktywności obywatelskiej

By móc wpływać i zmieniać skutecznie. Jesteśmy przekonani, że organizacje społeczne muszą oddolnie budować swoje zaplecze i przygotowanie merytoryczne do ewentualnego udziału w debacie i procesie zmian prawa dotyczącego podstaw ich aktywności i działalności. Co robimy? Działamy w partnerstwie 28 (zob. więcej o 28. w ramach Mapy Drogowej III Sektor dla Polski) i zespole eksperckim… Cztaj więcej

„Sprawdzam” – czyli krótkie przypomnienie o nagrodach dla Prezydium

W 2012 roku Fundacja Stańczyka podjęła się trudnego zadania uzyskania odpowiedzi na pytanie: „Czy członkom Prezydium Sejmu przyznawane były nagrody z sejmowego funduszu nagród – jeśli tak, to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?”. Aby Kancelaria Sejmu udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na podstawione pytanie, trzeba było wysłać naprawdę wiele wniosków o udzielenie informacji publicznej, o… Cztaj więcej

Zbieranie odpłatne podpisów pod wnioskiem referendalnym w Krakowie

Sprawa zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym. W Krakowie powstał problem z zbieraniem podpisów pod wnioskiem referendalnym o odwołanie Prezydenta Majchrowskiego autorstwa Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa. Nie wchodząc i stroniąc od oceny zasadności takiej inicjatywy tej grupy obywateli – powstał ciekawy problem prawny. Część osób zbierających podpisy są ponoć za tę aktywność opłacana. Komisarz Wyborczy w Krakowie twierdzi, że… Cztaj więcej

Czy dokument wytworzony przez podmiot prywatny podlega udostępnieniu?

Dnia 2 grudnia 2015 roku wystosowaliśmy w formie elektronicznej wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) o udzielenie informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (ustawa o dip). Urząd ten zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony praw konsumentów oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Swoje zadania wykonuje między innymi poprzez badanie tak… Cztaj więcej

Ciężki żywot Stańczyka, czyli kilka słów o zmaganiach z gminą Jabłonka

Pierwotnie projekt dotyczący gmin małopolskich miał przyczynić się do zmiany praktyk udostępniania informacji publicznej. Od samego początku wiadomo było, że będzie to mozolne i żmudne zajęcie – wszak należało sprawdzić 182 gminy, następnie stworzyć dla nich rekomendacje, a ostatecznie powysyłać wnioski. Pozostało czekać na reakcję organów jednostek samorządu terytorialnego. Niektóre gminy odpowiedziały (często po terminie),… Cztaj więcej

Obywatelu, Twój wniosek został zignorowany? Reaguj!

Aktywny udział obywateli w życiu publicznym przejawia się między innymi poprzez możliwość wpływania na sposób funkcjonowania organów administracji. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego zawierają procedurę składania wniosków, których celem ma być zwrócenie uwagi organu na możliwość lepszego realizowania zadań czy też wprowadzenie usprawnień w jego funkcjonowaniu. Postanowiliśmy skorzystać z tego środka prawnego i wysłaliśmy wnioski do… Cztaj więcej