Topic: Szkoła Działań Strażniczych

Obserwacja sesji Rady Miejskiej w Wadowicach

. 26.11.2013 r. uczestniczyliśmy w obradach sesji Rady Miejskiej w Wadowicach, podczas której uchwalony został Program współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą relacją i obejrzenia nagrania z sesji. . Nagranie sesji Rady Miejskiej… Cztaj więcej

Udział w spotkaniu konsultacyjnym w Wadowicach

8 października 2 osoby z naszej grupy wzięły udział w spotkaniu konsultacyjnym Programu Współpracy Gminy Wadowice, które odbyło się w Urzędzie Gminy, przy placu Jana Pawła II. Frekwencja była bardzo niska: swoich przedstawicieli na spotkanie wystawiło zaledwie pięć organizacji [informacja zweryfikowana na podstawie informacji z Urzędu Gminy Wadowice, za które bardzo dziękujemy]. Spotkanie prowadziły cztery… Cztaj więcej

Szkoła Działań Strażniczych: spotkanie z watchdogiem

    25 sierpnia odbyło się spotkanie uczestników Szkoły Działań Strażniczych z profesjonalnym watchdogiem, działaczem Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, panem Zenonem Michajłowskim. Zapraszamy do odwiedzenia strony Stowarzyszenia. W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali opowieści o doświadczeniach pana Zenona, spędzili też dużo czasu na pracy w grupach, dopracowując swoje pomysły i ustalając harmonogram działań. Mieli… Cztaj więcej

Spotkanie z watchdogiem

              Już w najbliższą niedzielę w ramach projektu Szkoła Działań Strażniczych odbędzie się spotkanie uczestników z profesjonalnym watchdogiem ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska WATCHDOG POLSKA, który opowie im o swojej pracy i doradzi, jak najskuteczniej zaplanować i przeprowadzić ich działania strażnicze. . .     Wczoraj zespół projektowy spotkał się, żeby… Cztaj więcej

Działania uczestników Szkoły Działań Strażniczych

    Podczas czerwcowych warsztatów uczestnicy Szkoły Działań Strażniczych podzielili się na sześć grup, w których będą realizować swoje działania. Zajmą się sprawdzeniem i działania na rzecz pozytywnej zmiany w następujących tematach:  Finansowanie kultury przez Gminę Kraków; Działania antydyskryminacyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie; Procedura rejestrowania działalności gospodarczej przez obcokrajowców;  Konsultacje społeczne w Gminie Wadowice;… Cztaj więcej

Wolontariat: asystent koordynatora projektu

Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta projektu Szkoła Działań Strażniczych. Do obowiązków asystenta należałaby m.in.: pomoc przy organizacji spotkań, szkoleń, konferencji, komunikacja z uczestnikami, opiekunami grup i ekspertami merytorycznymi, przygotowywanie zestawień, podsumowań.   Więcej informacji o projekcie znajdziecie tu. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: anna.cioch@stanczyk.org.pl

Rekrutacja uczestników Szkoły Działań Strażniczych

Uwaga! Trwa rekrutacja uzupełniająca! Chcecie zaangażować się na rzecz swojej społeczności? Uważacie, że środki publiczne powinny być wydawane w sposób jawny i zgodny z prawem? Nauczymy Was, jak korzystać z przysługującego każdemu prawa dostępu do informacji publicznej, jak zdobywać, gromadzić i prezentować informacje, jak walczyć o zmiany. Co oferujemy?  Przeszkolenie (lipiec 2013) z instrumentów prawnych w kontroli… Cztaj więcej