Debata krakowska: Przyszłość krakowskich dzielnic

28 maja odbyła się debata o krakowskich dzielnicach, którą zorganizowaliśmy wraz z Klubem Przyjazny Kraków, Platformą Obywatelską, Nowoczesną Fundacją Funkcja Miasto oraz Fundacją Tytano. Jej głównym celem było omówienie różnych wizji przyszłości dzielnic. 


Debatę moderowała Ania Cioch. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele klubów Rady Miasta Krakowa oraz przedstawiciele ugrupowań politycznych:

Jacek Bednarz, przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Podgórze, reprezentujący Klub Przyjazny Kraków,

Przemek Dziewitek, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska,

Daria Gosek-Popiołek, Partia Razem,

Grzegorz Filipek, Nowoczesna,

Dominik Jaśkowiec, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Platforma Obywatelska,

Edward Porębski, radny, Klub Prawo i Sprawiedliwość,

Anna Wrzosek, Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa dla Krakowa.


O dzielnicach… znów

Dla nas ważne było podczas debaty nawiązanie do Forum Przyszłości Dzielnic, procesu, który prowadziliśmy w 2016 roku z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska oraz Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Bogusławem Kośmiderem. Proces ten, zakończony bez osiągnięcia zakładanych rezultatów, przyniósł wiele nowych informacji dotyczących dzielnic, do których należy wracać przy przyszłych dyskusjach na ten temat.

Więcej pieniędzy dla dzielnic

Podczas debaty każdy z panelistów miał szansę zaprezentować swoją wizję krakowskich dzielnic oraz odpowiedzieć na pytania publiczności.  Najpopularniejszym postulatem zmian wśród panelistów okazało się zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Rad Dzielnic. Mogłoby to oznaczać to również zwiększenie ich kompetencji. Ze strony Grzegorza Filipka padła konkretna propozycja przekazywania co roku określonego procenta budżetu miejskiego (np. 6%) na dzielnice. Omówiony został również problem podziału kompetencji między Rady Dzielnicy a Radę Miasta: obecnie często zdarza się, że niewielkie zadania są wprowadzane do budżetu miejskiego przez radnych miejskich.

Mniej dzielnic, więcej osiedli?

Tylko jeden z panelistów zaproponował zmianę liczby dzielnic, był to Grzegorz Filipek z Nowoczesnej. Dzisiejsze osiemnaście dzielnic miałoby zastąpić osiem, a dodatkowo powstałyby osiedla (w ramach dzielnic), których funkcją byłoby wspieranie lokalnej tożsamości.

Dzielnice odpartyjnione

Jacek Bednarz, Anna Wrzosek i Edward Porębski zwracali uwagę na konieczność odpartyjnienia Rad Dzielnic, przy czym Jacek Bednarz podkreślał potrzebę odpartyjnienia nie tyle na etapie wyborów, co w praktyce funkcjonowania Rady, której decyzje nie powinny być podyktowane partyjnym interesem.

Transmisję z tego wydarzenia można obejrzeć na Facebooku:

 

Opracowała Anna Cioch