Delegujemy w NGO. Upoważnienia, pełnomocnictwa, klauzule

23. listopada odbyło się drugie spotkanie z serii Prawo w Działalności Obywatelskiej, będące efektem współpracy Fundacji Stańczyka z Biurem Inicjatyw Społecznych, pod tytułem “Delegowanie w NGO. Upoważnienia, pełnomocnictwa, klauzule w umowach”, skierowane do krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Również tym razem frekwencja dopisała.

Od teorii…

Spotkanie rozpoczęło się od części wykładowej, prowadzonej przez szefa Programu Dobre Prawo Fundacji Stańczyka, Przemysława Żaka. Część ta pełniła rolę wstępu i poświęcona była na zdefiniowanie problemu delegowania, wskazanie jego prawnych podstaw i praktycznych konsekwencji w codziennych praktykach organizacji pozarządowych.

przez praktykę…

Kolejny etap miał już charakter praktyczny. To spotkanie, w przeciwieństwie do poprzedniego, bardziej wykładowego, miało bowiem formę warsztatów. W tym celu uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, a każda z nich otrzymała własne zadanie do wykonania. Dotyczyły one praktycznych problemów, z jakimi mogą zmagać się organizacje pozarządowe, a które wiążą się z tematem delegowania. Zadaniem grup było wymyślenie jak najlepszego rozwiązania przy użyciu narzędzi wskazanych w części wykładowej. Szybko okazało się, że podjęte decyzje piętrzą tylko kolejne problemy, które również trzeba było wziąć pod uwagę. Czasem pojawiały się też nieuniknione spory odnośnie najlepszego sposobu postępowania. Wszystkie one musiały jednak zostać rozwiązane przed ostatnią fazą spotkania.

w poszukiwaniu najlepszych odpowiedzi…

Polegała ona na wspólnym przedyskutowaniu rezultatów pracy. Reprezentanci każdej z grup przedstawiali swoje rozwiązania i uzasadniali dokonane wybory. Wszyscy uczestnicy zapraszani byli do komentowania pomysłów pozostałych, zgłaszania wątpliwości i proponowania alternatyw. Celem było nie tyle dotarcie do jednego, właściwego rozwiązania, ale pokazanie, na ile kwestii należy zwracać uwagę, gdy mówi się o delegowaniu. Dyskusje za każdym razem były bardzo aktywne, przez co spotkanie wydłużyło się ponad planowane dwie godziny.

w reakcji na realne problemy

Jak podkreślał Przemysław Żak w merytorycznym wstępie, temat delegowania jest czymś, o czym przedstawiciele organizacji pozarządowych zazwyczaj uczą się metodą prób i błędów. Zbyt często pozostawieni są samym sobie przy zmaganiu się z tym problemem, a pomyłki niekiedy okazują się poważne w skutkach. Być może dlatego właśnie to ten temat zaproponowany został przez uczestników poprzedniego spotkania cyklu, jako coś, o czym chętnie dowiedzieliby się więcej. I chociaż w ciągu tych ponad dwóch godzin nie dało się wyczerpać tematu, to jednak możemy mieć nadzieję, że stał się on przynajmniej  znacznie bardziej przyjazny.

 

Kolejne spotkanie z serii Prawo w Działalności Obywatelskiej odbędzie się w styczniu. Wszystkich zainteresowanych już teraz serdecznie zapraszamy.

Opracowała Olga Gicała