W ramach projektu „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym” w okresie od lipca do listopada prowadzone będą doradztwa w zakresie prawa i promocji organizacji w internecie, skierowane przede wszystkim do małopolskich organizacji pozarządowych.

Doradztwo z zakresu prawa obejmuje:

 • prawo autorskie – pomoc w kwalifikowaniu danych zasobów, dobieraniu i sporządzaniu licencji, zasad udostępniania i rozpowszechniania publikacji, materiałów lub innych utworów, w których posiadanie wchodzą lub same wytwarzają organizacje społeczne w toku swojej działalności

 • zagadnienia prawne związane z wykorzystaniem nowych technologii w pracy ngo (np. wykorzystanie ich do prac organów statutowych)

 • pomoc w kontaktach z administracją, w szczególności udział w postępowaniu administracyjnym, dostęp do informacji publicznych, pomóc w formułowaniu pism formalnych

 • wsparcie w zagadnieniach ochrony danych osobowych w pracy organizacji

 • prowadzenie dokumentacji organizacji

 • pracę organów statutowych

 • postępowanie rejestrowe

 • sporządzanie umów

 • obowiązki sprawozdawcze

 • zmiany statutu

Doradztwo z zakresu promocji w internecie obejmuje wsparcie:

 • w dobraniu kanałów promocji odpowiednich do osiągnięcia zamierzonych rezultatów i profilu organizacji

 • w aspektach technicznych obsługi poszczególnych narzędzi,

 • merytoryczno-techniczne we wszystkich aspektach związanych z zaistnieniem w internecie

 • w zorganizowaniu komunikacji wewnętrznej NGO i zorientowaniu jej na działania w sieci

 • w organizowaniu działalności wolontariackiej i pozyskiwania wolontariuszy

Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem fimo@fimo.org.pl w celu umówienia się na spotkanie w biurze, ewentualnie w miarę możliwości doradcy w innym umówionym miejscu. Będzie również możliwość uzyskania porady poprzez pocztę elektroniczną.

Z zakresu doradztwa prawnego można się bezpośrednio kontaktować na adres mailowy:doradztwoprawne@fimo.org.pl lub nr tel 510 261 891 w godz.10-18.

 
Projekt „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli obywatelskiej im. Stańczyka przy dofinansowaniu ze środków rządowych Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.