Dostęp do informacji publicznej – szkolenie dla mieszkańców i NGO (Kraków, 23 stycznia)

Uwaga: nastąpiła zmiana terminu szkolenia z 23 stycznia na 8 lutego 2013 r.

Więcej…

***

Fundacja Stańczyka zaprasza mieszkańców i przedstawicieli NGO z naszego regionu na szkolenia z dostępu do informacji publicznej. Spotkania są jednym z działań organizowanych w woj. małopolskim w ramach projektu „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego”.

Na okres od stycznia do kwietnia br. zaplanowaliśmy łącznie 10 szkoleń. Pierwsze z nich odbędzie się 23 stycznia (środa) 8 lutego (piątek) w Krakowie. Lokalizacji kolejnych jeszcze nie znamy; jeśli uważasz, że w Twoim miejscu zamieszkania takie szkolenie byłoby potrzebne – daj nam znać!

Zachęcamy do uczestnictwa zarówno osoby, które nie mają dużego doświadczenia w temacie dostępu do informacji, jak i osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Edukatorami są prawnicy i praktycy – na co dzień korzystający ze swoich praw i egzekwujący je. Nasza podejście zawsze dotyczy perspektywy obywatela, a nie administracji. Każde szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami.

Szkolenia są bezpłatne. Trwają 6 godzin zegarowych (od godz. 10.00 do 16.00). Zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek i zwrot kosztów podróży. Uczestnicy szkoleń otrzymają też certyfikaty ukończenia szkolenia.

W programie zajmujemy się następującymi tematami:

  • czym jest informacja publiczna?
  • jakie ma ona znaczenie dla życia każdego i każdej z nas?
  • kto musi ją udostępniać?
  • jakie są ograniczenia w udostępnianiu informacji?
  • kto może wnioskować o informację?
  • jakie obowiązują w tej kwestii procedury (na bazie ustawy o dostępie do informacji publicznej)?
  • jak przygotowywać wnioski o dostęp do informacji publicznej?

W celu zapisania się na szkolenie należy wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy nie później niż do 20 stycznia 3 lutego 2013 r. Przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń. Każda przyjęta osoba otrzyma potwierdzenie wraz z podaniem dokładnego miejsca szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Fedas – koordynatorka projektu, tel. 503 433 636 lub 606 930 819, e-mail malgorzata.fedas@stanczyk.org.pl.