Dostęp do informacji publicznej w służbie seniorów

24 sierpnia w Krakowie – Członek Zarządu FIMO, Paweł Bakalarz na zaproszenie Małopolskiej Akademii Aktywnego Seniora poprowadził jej spotkanie na temat „Moje prawo do informacji publicznej i kontroli władz publicznych”. W ramach spotkania omówił aspekty praktycznego korzystania z prawa do informacji publicznej, w tym składania wniosków o udostępnienie informacji oraz korzystania z biuletynów informacji publicznej. Z zadowoleniem stwierdziliśmy, że temat spotkał się z zainteresowaniem seniorów. Za kilka dni na stronie dostępne będą materiały merytoryczne ze spotkania.