Nasza grupa w trakcie spotkania w Fundacji:

Grupa: antydyskryminacyjne działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

 

 

Nadrzędnym zadaniem Okręgowych Inspektoratów Pracy jest nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy. Do ich kompetencji należą również działania prewencyjne oraz społeczne akcje informacyjne na temat prawa pracy. Obszar, na którym chcemy skupić naszą uwagę to zapewnienie równego traktowania w zatrudnieniu. Wydaje nam się to istotne, ponieważ to właśnie Inspektoraty są pierwszymi instytucjami, do których zgłaszają się dyskryminowane osoby, chcąc uzyskać pomoc.

Nasz grupa Watchdogowa bada dwie aktywności Okręgowej Inspekcji Pracy w Krakowie. Pierwszym polem badań są narzędzia kontroli i nadzoru, zaś drugim – działania prewencyjne, informacyjne oraz doradztwo prawne. Stosujemy różnorodne metody badawcze: analizę przepisów prawnych i raportów organizacji pozarządowych, wywiady i rozmowy z pracowni(cz)kami OIP oraz przedstawiciel(k)ami NGO, a także wnioski o dostęp do informacji publicznej związanej z działalnością OIP w Krakowie. Podsumowaniem projektu będzie sporządzenie raportu w którym zamieścimy opracowane wyniki oraz wnioski. Na podstawie naszych obserwacji sformułujemy rekomendacje dla pracowników i pracowniczek Okręgowej Inspekcji Pracy.

Chcemy, by nasze działania strażnicze pełniły nie tylko funkcję poznawczą czy pomocniczą, ale przede wszystkim realnie przyczyniły się do zmniejszenia problemu dyskryminacji w zatrudnieniu.

 

 

 

 

 

 

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? ZGŁOŚ SIĘ DO GRUPY! NAPISZ NA: anna.cioch@stanczyk.org.pl

 

info-swiss-dofin_sds13