Poniżej przedstawiamy działalność Fundacji w ujęciu aktualnie prowadzonych oraz zakończonych inicjatyw (w nawiasach podając okres realizacji). Działania realizują cele merytoryczne Programu Dobre Prawo i Przejrzysty Kraków.

Projekty i działania prowadzone:

Kontrola obywatelska:

  • Krakowskie Rejestry

Edukacja obywatelska:

  • Prawo w działalności obywatelskiej (cykl spotkań we współpracy z BIS)

Projekty i działania zakończone:

Kontrola obywatelska:

Szkolenia i doradztwo:

 

Edukacja obywatelska:

  • Akademia Obywateli Trzeciego Wieku (2017)