Poniżej przedstawiamy działalność Fundacji w ujęciu aktualnie prowadzonych oraz zakończonych inicjatyw (w nawiasach podając okres realizacji).

Projekty i działania prowadzone:

Kontrola obywatelska:

  • Monitoring stosowania prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi (NGO) przez Zespół Monitorujący (ZM)
  • Krakowskie Rejestry

Edukacja obywatelska:

Projekty i działania zakończone:

Kontrola obywatelska:

Szkolenia i doradztwo:

 

Edukacja obywatelska:

  • Akademia Obywateli Trzeciego Wieku (2017)