Dziękujemy

Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie do newslettera. Ponieważ chcemy mieć całkowitą pewność, że na pewno chcesz otrzymywać nasze wiadomości, wysłaliśmy Ci wiadomość z prośbą o potwierdzenie Twojej decyzji.

Zajrzyj teraz do swojej skrzynki e-mail, przeczytaj naszą wiadomość i kliknij umieszczony w niej link. Pamiętaj, że:

1. Kiedy to zrobisz, wyrazisz zgodę na przetwarzanie zawartych Twoich danych osobowych: adres e-mail oraz imię, nazwisko i/lub nick przez Administratora danych – Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka z siedzibą w Krakowie, adres ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków.

2. Oświadczysz, że zostałeś/-ałaś poinformowana, iż przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora jedynie w zakresie wynikającym z jego statutowej działalności pożytku publicznego, w celu informowania o prowadzonej działalności pożytku publicznego, w tym m.in. o zrealizowanych i planowanych do przeprowadzenia wydarzeniach, a także w celu informowania i zachęcania do możliwości wsparcia finansowego tejże działalności statutowej. Dane przekazującego nie będą rozpowszechniane, ani wykorzystywane w innym celu jak wymieniony powyżej.

3. Przekazującemu dane przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, jak i żądania wykreślenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.