Edukacja obywatelska: Inspiracje monitoringowe

Ostatnio omawialiśmy proces planowania monitoringu krok po kroku, dziś przyjrzymy się, jak monitoring może wyglądać w praktyce, w sprawach lokalnych i ogólnopolskich. Zapraszamy do inspirowania się! Przedstawiamy Wam cykl materiałów edukacyjnych, którym celem jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem kontroli obywatelskiej.

Materiały zostały opracowane w ramach projektu „Lex pro bono communi”.
Pomóż nam je ulepszyć!
>>> Podziel się swoją opinią o materiałach w krótkiej ankiecie [KLIK!] <<<

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi trzech monitoringów dotyczących: procesu legislacyjnego, praw rodzących kobiet, aktywności miejskich radnych. Poniżej znajdziecie link do artykułu i krótkiego filmu oraz infografiki. Dla każdego coś miłego 🙂 Nie zapomnijcie podzielić się z nami swoją opinią o materiałach w krótkiej ankiecie!

>> Artykuł 

>> Film

>> Infografika 1 (wersja PDF)

>> Infografika 2 (wersja PDF)

 

 

 

 

 

Finansowanie: materiały edukacyjne powstały w ramach projektu „Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego”, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.