Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG baner Projekt Kraków na Oku Wyborców 237 690,00 PLN
Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG
baner
330 500 PLN
asos_logo_kolor
Projekt Akademia Obywateli Trzeciego Wieku – edycja 2014
78 409,64
PLN
Dotacja na narzędzie informatyczne (portal „Przejrzysty Kraków”)
10 000 PLN
Projekt
„Przyjazny Urząd”
(realizator: Stowarzyszenie Bona Fides we współpracy z Fundacją Stańczyka)

154 497 PLN

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt
„NGO 2.0 i PRAWO”
90 280 PLN

Działania strażnicze nie mogą być prowadzone bez wsparcia obywateli i mieszkańców. Wiele osób wspiera nas swoją pracą wolontariacką, otrzymujemy także niewielkie darowizny w postaci stałych, comiesięcznych przelewów. Ty także możesz nas wesprzeć.

Darowizna na działalność statutową
ALIOR BANK 81 2490 0005 0000 4500 5191 0410