• Sierpień 2013
analiza materiałów prasowych
  • Wrzesień 2013
analiza prawna, wybór odpowiednich spółek komunalnych i analiza ich statutów
  • Październik 2013
Wnioski o dostęp do procedur do Prezydenta m. Krakowa
Rozdział w grupie członków rad nadzorczych między uczestnikami
  • Listopad 2013
analiza uzyskanych danych