logo sds

Wadowice konsultacje

.

.

Nasza grupa przeprowadzi monitoring konsultowania przyszłorocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Wadowice oraz podejmie działania mające na celu zwiększenia udziału organizacji w tych konsultacjach.

Początkowo grupa zamierzała sprawdzić, czy wadowickie prawo miejscowe dotyczące konsultacji społecznych jest zgodne z prawem wyższego rzędu, a następnie zbadać, w jaki sposób jest ono realizowane.  W końcu, korzystając z dostępnych wzorców prowadzenia konsultacji, zamierzała wpłynąć na pozytywną zmianę w tym zakresie w Wadowicach. O swoich działaniach będzie informować wadowicką społeczność, szczególnie organizacje pozarządowe. Plany zapisane podczas spotkania widzicie po lewej stronie (lepiej widoczne po kliknięciu).

.

.

Podczas spotkania z watchdogiem, które miało miejsce 25 sierpnia, przestawiliśmy dotychczasowe efekty swojej pracy i nasze plany pozostałym grupom. Uzyskaliśmy od nich informację, że temat naszych działań nie jest do końca jasny i powinniśmy się na coś zdecydować. Grupa stanęła przed dylematem: czy zająć się tematem konsultacji Gminy z mieszkańcami, czy też skupić się na konsultacjach związanych z przyjęciem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

zENONOstatecznie zdecydowaliśmy się na drugą możliwość. Podejmiemy działania mające na celu zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w konsultowaniu programów współpracy Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Planujemy przeprowadzić monitoring konsultowania tegorocznego programu współpracy oraz podjąć działania mające na celu zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych i ww. podmiotów w tych konsultacjach. W ramach działań poddamy kontroli społecznej Urząd i Radę Gminy Wadowice w zakresie prowadzenia konsultacji programów współpracy, m.in. poprzez udział w spotkaniu konsultacyjnym i sesji Rady Gminy, przeprowadzenie ankiet i wywiadów, obserwację strony internetowej i innych form komunikacji Urzędu z organizacjami. Przebieg działania i pozyskane informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji w styczniu 2014 roku, w przygotowanym przez nas raporcie.

Punktem wyjścia dla stworzenia harmonogramu naszej pracy była uchwała, w której Rada Gminy zdecydowała o sposobie konsultowania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

.

Nasze działania (harmonogram):

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? ZGŁOŚ SIĘ DO GRUPY! NAPISZ NA: anna.cioch@stanczyk.org.pl

info-swiss-dofin_sds13