Krótkie podsumowanie projektu NGO 2.0 i PRAWO

Zakończyliśmy projekt NGO 2.0 i PRAWO! Prezentujemy Wam rezultaty naszych działań:

Poradnictwo prawne: udzieliliśmy 58 porad z których skorzystało 40 organizacji (w tym 13 – z porad dotyczących prawa autorskiego i ochrony danych osobowych), 30% z nich to porady udzielone osobiście, ponad 60% mailowo, ponad 5% przez telefon.

Poradnictwo web 2.0: udzieliliśmy 16 poradnictw z których skorzystało 14organizacji.

Szkolenia i seminarium: odbyły się 3 szkolenia w których przeszkoliliśmy 34 członków organizacji pozarządowych z 23 różnych organizacji, odbyło się również seminarium, w którym uczestniczyło 20 osób z 17 organizacji.

W całym projekcie NGO 2.0 i PRAWO uczestniczyło 85 organizacji – w sumie 100 osób.

Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu!