Likwidacja Działu Współpracy z Dzielnicami w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu

W kwietniu 2013 roku został zlikwidowany Działu Współpracy z Dzielnicami w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak ta decyzja wpłynęła na kontakt z Dzielnicami oraz czy Rady Dzielnic brały udział w decyzji o likwidacji Działu. Poniżej pytania z wniosku o udostępnienie informacji publicznej wysłanego 01.07.13r. do wszystkich dzielnic Krakowa w tej sprawie:

1)  jak często w roku 2012 radni oraz członkowie Zarządu Dzielnicy kontaktowali się z Działem Współpracy z Dzielnicami przy Zarządzie Infrastruktury i Komunikacji w Krakowie, poprzez podanie listy spraw, które były konsultowane z wyżej wymienioną jednostką?

2) w jaki sposób członkowie organów dzielnicy kontaktowali się z Działem Współpracy (obieg dokumentów, kontakt telefoniczny/mailowy, nieformalne konsultacje, oficjalne spotkania)?

3) czy członkowie organów dzielnicy zostali poinformowani o likwidacji Działu Współpracy przy ZIKiT oraz czy osoby odpowiedzialne za tę decyzję zasięgały opinii członków organów dzielnicy, a jeśli tak to w jakiej formie i jaka była treść tych opinii?

4) czy członkowie organów dzielnicy otrzymali uzasadnienie decyzji o likwidacji Działu Współpracy, a jeśli tak, to jaka była jego treść?

5) czy członkowie organów dzielnicy zostali poinfomowani o tym, jaka jednostka lub osoba przejęła kompetencje likwidowanego Działu Współpracy i jak obecnie odbywa się kontakt radnych i członków Zarządu Dzielnicy z ZIKiT?

6) czy po likwidacji Działu Współpracy zmniejszyła się ilość kwestii konsultowanych przez członków organów dzielnicy z ZIKiT? Jeśli tak, to proszę o określenie w jakim stopniu, poprzez  podanie ilości kwestii konsultowanych obecnie oraz w analogicznym okresie przed likwidacją Działu Współpracy

.

.

Do 16.07.13r. napłynęły odpowiedzi ze wszystkich dzielnic. Poniżej postaram się podsumować otrzymane informacje.

Ad. 1

W 17 odpowiedziach stwierdzono, że nie jest prowadzona ewidencja spraw konsultowanych z ZIKiT, wobec czego nie jest możliwa odpowiedź na pierwsze pytanie. W przypadku Dzielnicy 17 podano dodatkowo informację, że kontakty odbywały się na bieżąco, kilka razy w tygodniu w formie telefonicznej i mailowej. Przewodniczący Dzielnicy 6 dokonał wyliczenia spraw konsultowanych z ZIKiT, wymieniając m.in. sprawy utrzymania zieleni, znaków drogowych i organizacji ruchu, remontów dróg i chodników, odśnieżania ulic i utrzymania czystości, a także odbiory budów.

Ad. 2

W odpowiedzi na drugie pytanie, Przedstawiciele Dzielnic wskazywali na wszystkie wymienione w pytaniu formy kontaktu, dodając do nich także oficjalne spotkania w siedzibie ZIKiT, w siedzibach Dzielnic oraz wizje lokalne i inne formy kontaktu “w terenie”.

Ad. 3

Przedstawiciele prawie wszystkich dzielnic zgodnie stwierdzili, że nie zostali poinformowani o likwidacji Działu Współpracy oraz że nikt nie zasięgał ich opinii w tej sprawie. W przypadku Dzielnicy 4 informacja miała zostać udzielona już po fakcie, bez zasięgania jakiejkolwiek opinii. Przewodniczący Rady Dzielnicy 16 stwierdził, że został osobiście poinformowany o likwidacji Działu Współpracy, natomiast nie zasięgano opinii organów dzielnicy w tej sprawie. Z kolei według Przewodniczącego Rady Dzielnicy 6 informacja o reorganizacji ZIKiT została przekazana przez kierownika tej jednostki na spotkaniu z Przewodniczącymi Rad Dzielnic pod koniec 2012r. Również pracownicy ZIKiT mieli informować o tym fakcie, brak jednak było oficjalnej informacji na piśmie i zasięgania opinii organów dzielnic.

Ad. 4

Przedstawiciele wszystkich dzielnic zgodnie stwierdzili, że nie otrzymali uzasadnienia decyzji o likwidacji Działu Współpracy. W kilku przypadkach w odpowiedziach pojawiło się spostrzeżenie, że jest to wewnętrzna sprawa ZIKiT, stąd takie uzasadnienie nie było oczekiwane.

Ad. 5

W większości odpowiedzi stwierdzono, że Przedstawiciele Dzielnic nie zostali poinformowani o tym, jaka osoba lub jednostka przejęła kompetencje likwidowanego Działu Współpracy. Taka informacja została udzielona Przewodniczącym Dzielnic 4, 6, 8 i 16. Przewodniczący Dzielnicy 16 stwierdził, że został poinformowany telefonicznie o tym, że kompetencje likwidowanego Działu Współpracy przejął Zespół Planowania. Przedstwiciele Dzielnic wskazywali, że obecnie kontaktują się przede wszystkim bezpośrednio z inspektorami odpowiedzialnymi za daną sprawę, a także z Dyrektorem Pionu i Kierownikiem Działu. Wskazywano także inne formy kontaktu.(np. spotkania tematyczne). Przewodniczący Dzielnicy 4 stwierdził, że obecnie kontakt jest na przynajmniej tak dobrym poziomie, jak przed likwidacją Działu Współpracy. Również według Przewodniczącego Dzielnicy 7 kontakty z ZIKiT pozostały na dotychczasowym poziomie. Przewodniczący Dzielnicy 6 wskazał, że obecnie zwiększyła się ilość bezpośrednich spotkań i że reorganizacja ZIKiT nie zakłóciła dotychczasowej współpracy.

Ad. 6

W odpowiedzi na pytanie szóste Przewodniczący Dzielnic stwierdzili, że nie jest prowadzona taka ewidencja, stąd nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

Sprawa ma niewątpliwie charakter rozwojowy, o czym świadczą także publikacje prasowe. W artykule opublikowanym 15.07.13r. w Dzienniku Polskim Piotr Tymczak przytacza wypowiedzi Radnych Dzielnic I i XVIII, krytykujących decyzję o likwidacji Działu Współpracy, która miała doprowadzić do pogorszenia komunikacji pomiędzy Dzielnicami a ZIKiT i rozproszenia odpowiedzialności za realizację inwestycji Dzielnic, a także być przejawem dalszej marginalizacji Dzielnic jako jednostek pomocniczych w samorządowym zarządzaniu miastem. Według dyrektora ZIKiT Jerzego Marcinko należy rozważyć reaktywowanie zlikwidowanego Działu Współpracy oraz powołanie w ZIKiT koordynatora, zajmującego się sprawami Dzielnic.

ZIKiT wyjaśnia

Z informacji nadesłanej niedawno od ZIKiT wynika, że likwidacja Działu Współpracy z Dzielnicami to zmiana czysto kosmetyczna. – Dział Współpracy z Dzielnicami został zlikwidowany jedynie formalnie, ponieważ całość jego kompetencji przejął Zespół Planowania – napisał Adam Cebula, zastępca dyrektora ZIKiT ds. Inwestycji. Decyzji tej nie skonsultowano wcześniej z radnymi dzielnic. Jak zaznaczył dyrektor Cebula już wkrótce Zespół Planowania stanie się po zmianie nazwy Zespołem Planowania i Współpracy z Dzielnicami. Odpowiedź ZIKiT na nasze pytania nie jest jednak pełna i wyczerpująca. Dlatego skierujemy do Zarządu wniosek uzupełniający o udzielenie informacji publicznej m.in. w zakresie zatrudnienia i obiegu pism od radnych.

opracował: Marcin Węgrzyński, Artur Bartkowiak