Likwidacja Radiofonii

17 kwietnia Rada Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego Żak (dysponująca i zarządzająca akademickim radiem Radiofonia), którą tworzą rektorzy wszystkich publicznych szkół wyższych Krakowa, zdecydowała o rozwiązaniu Fundacji, doprowadzając tym samym do utraty jedynej w Krakowie częstotliwości studenckiej w eterze. Jako zwolennicy niezależnych mediów studenckich, również my w Fundacji Stańczyka zainteresowaliśmy się tą sprawą.

19 kwietnia wystosowaliśmy cztery wnioski do Rektora AGH, Rektora UJ, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa oraz do Zarządu Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego Żak.

Interesowały nas:

– wysokość kary za zerwanie umowy koncesyjnej, odnowionej na początku 2012 roku,

– długi Fundacji, jeśli idzie o zobowiązania pracownicze,

– plany odnośnie przyszłości remontowanego studia przy ul. Rostafińskiego 8,

– badania słuchalności, na podstawie których diagnozowano popularność Radiofonii w mieście,

– informacje na temat projektu Centrum Medialnego powstającego przy AGH.

Kolejny wniosek wpłynął do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Z czterech wysłanych wniosków odpowiedź uzyskaliśmy w pierwszej kolejności od Rektora UJ, będącego jednocześnie przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Ze swej strony Rektor informuje nas, aby pytania związane z działalnością rozgłośni kierować do Prezesa Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego Żak, pana Macieja Okonia, natomiast te związane z Centrum Medialnym AGH – do Rektora AGH. Jesteśmy wdzięczni Rektorowi za terminową odpowiedź.

Przy okazji tych wniosków możemy również uzyskać cenne, choć cząstkowe informacje dotyczące zarządzania środkami publicznymi, z których finansowane są uniwersytety. 

6.05.2013 wpłynęła do Fundacji odpowiedź od Pana Macieja Okonia, prezesa Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego Żak. Niestety jest ona skonstruowana w sposób wymagający wysłania kolejnego wniosku.

Umowa koncesyjna – zawarta na okres 10 lat – przewiduje spłatę należnej kwoty tzw. zaległości podatkowej w równych ratach. W przypadku odstąpienia od koncesji Fundacja będzie wnioskować o anulowanie pozostałej do spłaty kwoty w związku z zaprzestaniem nadawania w paśmie FM.”

Prezes przedstawia nam mechanizm, jednak nie wyjaśnia, o jakich kwotach mowa. Wiemy, że pod koniec roku 2012 nastąpiło znaczne podniesienie stawek koncesyjnych, ale nie potrafimy sami na podstawie ustawy wyliczyć wysokości koncesji dla Radiofonii. Należy więc zadać pytania:

jaka kwota pozostała Fundacji do spłacenia,

co jeśli KRRiT nie anuluje kwoty, a Fundacja zostanie zlikwidowana?

Pytania są zasadne, gdyż stawki koncesyjne to miliony złotych i chcielibyśmy się dowiedzieć, czy długi te nie przejdą na konto Fundatorów, czyli Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Na pytanie o długi pracownicze prezes Okoń odpowiada:

Fundacja – w przypadku całkowitej likwidacji – nie pozostawi żadnych zaległych zobowiązań finansowych wobec swoich pracowników.”

W obecnej sytuacji zadaliśmy więc pytania:

  • czy teraz istnieją zaległe zobowiązania finansowe wobec pracowników,

oraz

Rektor AGH, będący jedynym dysponentem odpowiedzi na temat Centrum Medialnego przy AGH, oraz losów remontowanego studia przy ulicy Rostafińskiego, nie udzielił nam wciąż odpowiedzi, mimo że termin na jej udzielenie minął w piątek 3.05.

————————————————————————————————————————

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 10 maja wysłała nam odpowiedź, że do ich Biura nie wpłynęła żadna informacja dotycząca podjęcia uchwały przez Radę Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego Żak z siedzibą w Krakowie.

Maciej Okoń pisał: W przypadku odstąpienia od koncesji Fundacja będzie wnioskować o anulowanie pozostałej do spłaty kwoty w związku z zaprzestaniem nadawania w paśmie FM.

Z przesłanych przez KRRiT informacji wynika, że Radiofonia ma jeszcze 180 000 złotych opłaty koncesyjnej do zapłaty, zakładając, że do tej pory nie miała w tej materii żadnych zaległości. KRRiT odpisała nam, że żadna inna krakowska uczelnia nie aplikowała o przyznanie częstotliwości zlokalizowanej w Krakowie. Można więc sądzić, że koncesja przepadnie, a prezes Okoń, jeśli chce uzyskać anulowanie kwoty, powinien zacząć od poinformowania KRRiT o likwidacji Fundacji.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Korespondencja:

20130023FIMO_130419_wniosek_FundacjaZak

20130023FIMO_130419_wniosek_KolegiumRektorow

20130023FIMO_130419_wniosek_RektorAGH

20130023FIMO_130419_wniosek_RektorUJ

20130023FIMO__130430_odpowiedz_KolegiumRektorow

20130023FIMO_130502_wniosek_KRRiT

20130023FIMO_130506_odpowiedz__FundacjaZak

20130023FIMO_130510_odpowiedz_KRRiT

20130023FIMO_130524_wniosek_FundacjaZak