List do radnych Krakowa: poprawka do uchwały ws. statutu dzielnic Krakowa

Dziś przesłaliśmy do wszystkich Radnych Miasta Krakowa maile z prośbą o wprowadzenie sporządzonej przez nas poprawki do uchwały ws. projektów statutów dzielnic  na sesji Rady Miasta Krakowa 12 marca 2014 roku. Tekst listu, poprawka i wyjaśnienie postulowanych zmian dostępne poniżej.

.

Szanowni Państwo,.

zwracam się do Państwa – Radnych Rady Miasta Krakowa – z uprzejmą prośbą o wprowadzenie załączonej poprawki do projektów statutów wszystkich osiemnastu dzielnic. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo poświęcić chwilę swojej uwagi i wprowadzić rozwiązania wspierające mieszkańców w budowaniu swojej wiedzy, kontaktu i poczucia współodpowiedzialności za funkcjonowanie dzielnic naszego Miasta.
Wierzymy, że wprowadzenie tej poprawki jest istotne z punktu widzenia nie tylko jawności oraz dostępności rad dzielnic dla ich mieszkańców, a w dużej mierze przede wszystkim dla budowania maksymalnie szerokich ram dla przybliżania mieszkańcom działalności organów rad dzielnic. Nie jest tajemnicą, że od lat borykamy się w Krakowie z problemem braku zaangażowania mieszkańców w dzielnice. Jesteśmy przekonani, że nie da się tego zmienić z dnia na dzień, jednakże można tworzyć takie warunki, które zgodnie ze standardami komunikacji w XXI wieku będą przybliżać, interesować i angażować mieszkańców w działania dzielnic.

Jednocześnie informujemy, że postulaty te były zawarte w propozycji złożonej w październiku w 2013 roku, zarówno na komisji ds Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego jak i na dziennik podawczy. Nie doczekaliśmy się jednak żadnej odpowiedzi.
Z powyższych powodów prosimy o złożenie poprawki, w proponowanym brzmieniu  w załączniku, by mogła zostać poddana pod debatę i głosowanie na sesji Rady Miasta Krakowa 12 marca 2014 roku, przy drugim czytaniu projektów statutów dzielnic.
.
Z wyrazami szacunku,
.

w imieniu Zarządu Fundacji Stańczyka

 .

Jan Niedośpiał

 

Załączniki:

1. Poprawka 1 do projektu uchwały wg druku nr 1643 w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.

2. Wyjaśnienia dot. proponowanych zmian