Maj w Stańczyku – podsumowanie

Rejestr wniosków o dostęp do informacji publicznej w Krakowie

 


9 maja, po miesiącach wysyłania wniosków o dostęp do informacji publicznej, wymiany maili z pracownikami UMK, dogłębnej analizy, czy wreszcie żmudnego żonglowania danymi w tabelach, opublikowaliśmy kompletny rejestr wniosków o informację publiczną za 2016 rok ze wszystkimi wnioskowanymi informacjami. Przeczytacie o tym tu i tu.

 

RODO w NGO

10 maja odbyło się drugie spotkanie dotyczące nowych przepisów ochrony danych osobowych w ramach naszego cyklu Prawo w działalności obywatelskiej.

 

Monitoring BIP na konferencji o dialogu obywatelskim

17 maja Andrzej Wiekiera wygłosił referat pt. „Monitoring krakowskiego BIP-u” podczas konferencji naukowej “Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim” na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą relacją.

 

Informacja publiczna – krótko

25 maja opublikowaliśmy  tekst edukacyjny omawiający podstawowe terminy związane z dostępem do informacji publicznej.

 

Jawność w miejskich jednostkach organizacyjnych

26 maja opublikowaliśmy tekst przybliżający funkcje i sposób działania miejskich jednostek organizacyjnych. Postulujemy, by jednostki te, wzorem Urzędu Miasta Krakowa, upubliczniły rejestry zawieranych przez siebie umów. Weryfikujemy poprawność i sprawność odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej. Przypominamy też, że każda z jednostek prowadzi własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Debata krakowska: Przyszłość krakowskich dzielnic

28 maja odbyła się współorganizowana przez nas debata o krakowskich dzielnicach, którą moderowała Ania Cioch. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele klubów Rady Miasta Krakowa oraz przedstawiciele ugrupowań politycznych. Relację z tej debaty przeczytacie (i obejrzycie) tutaj.

 

A dawno, dawno temu…

23 maja 2014 zorganizowaliśmy w Ambasadzie Krakowian spotkanie „O co chodzi w tym referendum? 4 mini-debaty o igrzyskach, metrze, monitoringu i ścieżkach rowerowych” przybliżające tematykę pytań referendalnych. Relację obejrzycie poniżej.

 

Opracowała Anna Cioch