Miejskie Jednostki – Miejski Budżet


Rejestry umów miejskich jednostek organizacyjnych

Z początkiem roku 2018 rozpoczęliśmy rozeznanie wśród miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonych rejestrów umów, ich typów i treści ( więcej o działaniu można przeczytać tutaj).
Po uzyskaniu podstawowych informacji o prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne rejestrach sprecyzowaliśmy swoje działania. Do tzw. Zarządzających miejskich jednostek organizacyjnych, jako kluczowych dla funkcjonowania miasta, oraz tych które dysponują znacznym budżetem w skali miasta, skierowaliśmy sprecyzowane wnioski o dostęp do informacji publicznej. Zapytaliśmy o umowy, jakie jednostki zawarły z podmiotami zewnętrznymi na potrzebę realizowania swoich celów statutowych.  Co istotne zaznaczyliśmy, że zależy nam, aby odpowiedzi były w formacie edytowalnym(najlepiej tsv, csv, xslx lub ods). Drugą istotną dla nas kwestią były dla nas numery NIP kontrahentów, co wyraźnie we wnioskach zaznaczyliśmy(dlaczego NIP jest ważny – publikacja). Warto wspomnieć, że jednostki te są zobligowane lokalnym prawem, do kwartalnej publikacji na BIP rejestrów umów, jednak publikowane raporty nie muszą cechować się wspomnianymi właściwościami.

 

Profity publicznych rejestrów umów
Prezentujemy Państwu rejestry umów prawie wszystkich pytanych jednostek organizacyjnych  [link do rejestrów]. Dzięki takim rejestrom możemy, jako mieszkańcy i podatnicy, dowiedzieć się jak działają, czym konkretnie zajmują się miejskie jednostki. Zyskujemy sposobność do poznania praktycznej specjalizacji jednostek i zrozumienia ich działanie.  Rejestry dają nam pełniejsze wyobrażenie o budżecie i sposobie zarządzania majątkiem przez jednostki. Mamy możność poznania kontrahentów jednostek i częstotliwość podpisywania umów z poszczególnymi przedsiębiorcami (szczególnie realne jest to dzięki wersji edytowalnej dokumentów). Te informacje, prócz funkcji edukacyjnej, są nieocenione w działaniach strażniczych. Nie tylko naszych. Udostępniamy te dane, oraz namawiamy jednostki oraz Urząd, by je publikowały we wnioskowanej przez nas formie we własnym zakresie. Naszym celem jest to, by każdy z Was mógł bezpośrednio włączyć się w działania strażnicze.

 

Ścieżka do publikacji

Proces kompletowania satysfakcjonujących nas rejestrów był długi, a co więcej – ciągle trwa. Prawie wszystkie jednostki przesłały nam edytowalny rejestr umów. Nasz wniosek, bardzo często był traktowany jako pytanie o informację przetworzoną, według nas – niesłusznie, co spowodowało, że na ten moment, nie wszystkie rejestry zawierają nip kontrahentów.
Choć niektóre jednostki były ostrożne w udostępnianiu nam informacji, to ku naszemu zaskoczeniu niechlubnym liderem w tej materii okazał się  Zarząd Zieleni Miejskiej. Ta jednostka odmawia nam prawa do informacji(twierdząc, że nie ma obowiązku uzupełniania w danej formie plików oraz deklaruje, iż w ten sposób chroni dane zawarte w umowach tak, aby nie były (przez nas?) przerabiane(szerszy opis sytuacji).

Działania Stańczyka
Nie zrażając się przeciwnościami panujemy konsekwentnie uzupełniać udostępniony Wam folder pozyskiwanymi danymi. Zachęcamy do uważnej lektury oraz działania w przypadku umów, które zwrócą Waszą uwagę.Analizujcie, sygnalizujcie i wysyłajcie pogłębione wnioski o informację publiczną.
Złożyliśmy wniosek, w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego, do Prezydenta Miasta Krakowa, w którym zwracamy się z postulatem, aby Urząd oraz miejskie jednostki we własnym zakresie publikowały pełne rejestry umów w dogodnej do analizy formie. Gdy pojawi się odpowiedź ze strony włodarzy, zdamy Wam relację.

 

 

Opracował Andrzej Wiekiera