_______________________________________________________________________________________________________

Naszą misją jest działanie na rzecz jawności, otwartości i kontroli obywatelskiej w życiu publicznym oraz rozwoju
potencjału organizacji społecznych.

_______________________________________________________________________________________________________