Monitoring wprowadzania budżetu partycypacyjnego

Rozpoczęliśmy monitoring wprowadzania budżetu partycypacyjnego. Do władz wysłaliśmy taki list:

Szanowni Państwo,

Program Przejrzysty Kraków Fundacji Stańczyka rozpoczyna obywatelską kontrolę procesu wdrażania budżetu partycypacyjnego w Krakowie w roku 2014.
Jesteśmy przekonani, że dołączeniu naszego Miasta do grona awangardy jednostek samorządu terytorialnego, uspołeczniających proces dysponowania środkami publicznymi w postaci budżetów partycypacyjnych, powinna towarzyszyć kontrola obywatelska.

Głównym celem naszego działania jest zapewnienie wspólnocie samorządowej możliwości obserwacji realizacji tej specyficznej umowy społecznej poprzez zapewnienie jej zwiększonej przejrzystości. Mamy nadzieję, że ułatwi to komunikację strony urzędowej z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, pozwalając wcześniej diagnozować i przeciwdziałać ewentualnym niejasnościom i późniejszym konfliktom. Jak też ułatwiać obywatelom możliwość oceny tej inicjatywy i podejmowania decyzji o wzięciu w niej udziału.

Drugim celem jest dostarczenie dodatkowych informacji i podsumowania tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego, które umożliwią pełniejszą ewaluację procesu i przyczynią się do rozwoju tej idei w latach następnych.
O prowadzonych działaniach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej oraz profilach na mediach społecznościowych. Podsumowanie z działania zostanie sporządzone i opublikowane po ogłoszeniu wyników głosowań nad projektami obywatelskimi.
Wierzymy, że nasze działanie nakierowane na czuwanie nad dochowywaniem standardów przejrzystości oraz tożsamości działań z poczynionymi deklaracjami i ustaleniami strony społecznej z urzędową, będą stanowić wartość dodaną dla wdrożenia idei budżetupartycypacyjnego w naszym ukochanym Krakowie 🙂
Z poważaniem,
Jan Niedośpiał

Zaraz za listem,  18.03, wysłaliśmy pierwszy wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

1. Do ilu podmiotów zostało wystosowane zapytanie ofertowe w zakresie szkoleń z zakresu budżetu partycypacyjnego (link do zapytania: http://fakrakow.wordpress.com/2014/03/17/zapytanie-z-urzedu-miasta/)
2. Jakie są to podmioty z nazwy?
3. Dlaczego zapytanie ofertowe nie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej?
4. Czy istnieje uzasadnienie prawne i faktyczne rezygnacji z otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych przewidzianego w par. 20 ust. 6 Załącznika do Uchwały Rady Miasta Krakowa NR XCVII/1465/14 na rzecz zapytania ofertowego, o którym mowa w pyt. 1? 
 
5. Jeśli istnieje uzasadnienie prawne lub faktyczne o którym mowa w pyt. 4, prosimy o ich udostępnienie w wersji elektronicznej
 
6. Czy prezydent odniósł się do rekomendacji zespołu ds budżetu partycyjacyjnego? Jeśli tak, bardzo prosimy o ich uzupełnienie
oraz Uchwale Rady Miasta Krakowa NR XCVII/1465/14 zostało wydane?
8. Czy  „Zespół Wdrażający Budżet Obywatelski (ZWBO)” jest tą samą instytucją co przewidywany w par. 21 Załącznika do Uchwały Rady Miasta Krakowa NR XCVII/1465/14 zespół ds. budżetu 
obywatelskiego miasta Krakowa?
Jeśli tak, to prosimy o informację z jakiego powodu oraz na jakiej podstawie jest tenże zespół inaczej nazwany na stronie urzędowej wskazanej w pyt. 5. 
 
9. Czy Prezydent powołał już zespół, o którym mowa w par. 21 Załącznika do Uchwały Rady Miasta Krakowa NR XCVII/1465/14?
 
10. Czy Prezydent określił już zadania zespołu o którym mowa w pyt. 7?


Edit:
31.03.2014 otrzymaliśmy odpowiedź na  wniosek.