Fundacja rozpoczyna rekrutację wolontariuszy do współpracy merytorycznej w biurze.


Wolontariusze będą podejmowali działania w zakresie kontroli obywatelskiej oraz inne działania strażnicze, w szczególności poprzez:

– opracowywanie tematów wskazanych przez opiekuna merytorycznego lub innych członków programów,

– przygotowywanie projektów pism, w tym wniosków,

– przygotowywanie roboczych analiz, raportów i artykułów, omówień zadanych problemów,

– zbieraniu, opracowywaniu i przygotowywaniu zestawień informacji i danych, w tym prasy codziennej,

– przygotowywanie projektów wpisów i haseł do bazy danych, na Facebooka czy stronę internetową.


Oczekujemy:

– dyspozycyjności minimum 8-12 godzin tygodniowo,

– zaangażowania,

– apolityczności.


Zapewniamy:

– pomoc merytoryczną, przeszkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej,

– możliwość zdobycia doświadczenia pracy w trzecim sektorze,

– możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, seminariach.

 

Zgłoszenia wraz z CV prosimy kierować na adres stanczyk@stanczyk.org.pl, wpisując w temacie maila ZGŁOSZENIE WOLONTARIAT – DZIAŁANIA STRAŻNICZE. W CV należy umieścić poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883/”