Nagrody dla Prezydium Sejmu

Sprawą nagród pieniężnych dla członków Prezydium Sejmu zainteresowaliśmy się  w kwietniu 2012 roku. Z doniesień prasowych dowiedzieliśmy się, że pod koniec VI kadencji Sejmu (2010) marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu przyznali sobie nagrody pieniężne o wartości 222 tyś. zł na posiedzeniach Prezydium. Zwróciliśmy się zatem do Kancelarii Sejmu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nagród, aby przekonać się, na ile jawna i przejrzysta jest procedura ich przyznawania. Chcieliśmy wiedzieć komu i w jakiej wysokości wypłacono w VI i VII kadencji nagrody z sejmowego funduszu nagród.

W odpowiedzi otrzymaliśmy tabelkę przedstawiającą wysokość nagród, nie uzyskaliśmy jednak informacji o wszystkich beneficjentach. W zestawieniu pominięto nagrody przyznane osobom zmarłym, ponieważ „w ocenie Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu,  nie stanowią one informacji publicznej. Stosownie do art. 61 Konstytucji, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji dotyczących osób pełniących funkcje publiczne. Do kategorii tej nie zaliczają się osoby zmarłe. Dodatkowo, udzielenie takich informacji, może naruszać dobra osobiste bliskich osób zmarłych.

Poprosiliśmy również o treść dokumentów regulujących procedurę przyznawania nagród z sejmowego funduszu nagród (w szczególności o informację o tym, kto decyduje o ich przyznaniu, na jakiej podstawie to robi i w jaki sposób określana jest wysokość nagród) oraz o treść uzasadnień przyznania nagród.

Zgodnie z odpowiedzią Kancelarii Sejmu, środki na nagrody pochodzą z Budżetu Kancelarii Sejmu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430, z późn. zm.) i art.24 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. O pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.).

Decyzje o przyznaniu nagród wicemarszałkom podejmował marszałek Sejmu, a decyzję o przyznaniu nagrody marszałkowi – jeden z wicemarszałków. Szef Kancelarii Sejmu, jako dysponent Budżetu Kancelarii, akceptował nagrody do wypłaty. Zostaliśmy również poinformowani, iż w trakcie trwania VI kadencji Sejmu nagrody otrzymali Szef Kancelarii Sejmu oraz jego zastępcy. Decyzje o nagrodach dla tych osób podejmował marszałek Sejmu.

Poinformowano nas również, iż w czasie trwania VII (obecnej) kadencji Sejmu takich nagród nie przyznano dotychczas (stan na sierpień 2012) marszałkowi i wicemarszałkom, otrzymali je natomiast Szef i zastępca Szefa Kancelarii Sejmu.

Podstawą przyznania nagród dla członków Prezydium Sejmu, jak i dla Szefa Kancelarii Sejmu oraz jego zastępców, miały być szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, jednak nie uzyskaliśmy wnioskowanej treści uzasadnień przyznanych nagród, ponieważ, zgodnie z informacją uzyskaną od Kancelarii Sejmu,decyzje o przyznaniu nagród członkom Prezydium Sejmu nie wymagają pisemnych uzasadnień.”

Wobec tego wezwaliśmy Szefa Kancelarii Sejmu do usunięcia naruszeń prawa, jakie w naszej ocenie pojawiły się w odpowiedziach na nasze wnioski: Kancelaria argumentowała, że dane nie zostaną nam ujawnione m.in. ze względu na ochronę dóbr osobistych, w tym ochrony prywatności osób trzecich (rodzin zmarłych posłów), tymczasem ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi w art.5, że jeśli organ zobowiązany do udostępniania informacji publicznej nie udostępnia informacji ze względu na ochronę dóbr osobistych, to musi wskazać konkretny przepis, na który powołuje się, nie ujawniając informacji. Dodatkowo odmowa udostępnienia informacji publicznej musi mieć formę decyzji administracyjnej, a takowej pismo z Kancelarii Sejmu nie miało. Należy krótko wspomnieć, że w naszej ocenie nie była to bezczynność organu, która pozwoliłaby nam wnieść skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tylko działanie administracji publicznej  niezgodne z przepisami.

W styczniu wybuchła medialna bomba związana z ujawnieniem informacji o tegorocznych nagrodach dla Prezydium Sejmu. W ciągu kilku dni opinia publiczna poznała wysokość nagród z poprzednich lat, również tych przyznanych osobom nieżyjącym. Uzyskała je między innymi od Biura Prasowego Sejmu. Tymczasem Fundacja Stańczyka nadal czekała na odpowiedź.

26 stycznia w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, w którym poddano pod wątpliwość zasadność przyznania nagród dla Prezydium Sejmu. Do takiego samego wniosku doszliśmy, analizując ustawę o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustawę o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Przepisy wprost nie dają dyspozycji, by Marszałek Sejmu mógł nagradzać członków Prezydium Sejmu. Inaczej mają się przepisy w kwestii nagród Szefa Kancelarii Sejmu oraz pracowników Kancelarii Sejmu. Jest to jednak osobny zakład pracy z własnym funduszem nagród. Polecamy w tym zakresie zapoznanie się z rzeczonym artykułem.

8.02.2013 r. otrzymaliśmy informacje, o które tak długo wnioskowaliśmy. Kancelaria Sejmu uzupełniła swoją odpowiedź, przesyłając nam wykaz nagród udzielonym nieżyjącym posłom VI kadencji Sejmu. My tymczasem zainteresowaliśmy się nagrodami przyznawanym członkom Prezydium Senatu.


Korespondencja z Kancelarią Sejmu:

Wniosek do Kancelarii Sejmu z dnia 20.04.2012 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 2.05.2012 r.

Wniosek do Kancelarii Sejmu z dnia 8.05.2012 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 16.05.2012 r.

Wniosek do Kancelarii Sejmu z dnia 22.05.2012 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 5.06.2012 r.

Wniosek do Kancelarii Sejmu z dnia 5.07.2012 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 30.07.2012 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 3.08.2012 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 3.08.2012 r., załącznik

Wniosek do Kancelarii Sejmu z dnia 8.08.2012 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 17.08.2012 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 17.08.2012 r., załącznik

Wniosek do Kancelarii Sejmu z dnia 14.09.2012 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 4.10.2012 r.

Wniosek do Kancelarii Sejmu z dnia 22.10.2012 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 13.11.2012 r.

Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa z dnia 24.01.2013 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 8.02.2013 r.

Odpowiedź Kancelarii Sejmu z dnia 8.02.2013 r., załącznik

Opracował Dominik Jurkowski