Nagrody dla Prezydium Senatu

28.01.2013 r., wobec niemożności uzyskania informacji o wszystkich nagrodach przyznanych członkom Prezydium Sejmu, Szefowi Kancelarii Sejmu oraz jego zastępcom w trakcie VI i VII kadencji, zwróciliśmy się z analogicznym wnioskiem do Kancelarii Senatu. Chcieliśmy sprawdzić, jak przejrzysta jest procedura przyznawania nagród w Senacie, a przy okazji przekonać się, jak wygląda udostępnianie informacji publicznej przez ten organ, dlatego 28. stycznia poprosiliśmy Kancelarię o następujące informacje:

  • wysokość nagród przyznanych członkom Prezydium Senatu oraz Szefowi Kancelarii Senatu w latach 2002 – 2012 (zestawienie: rok, nazwisko, wysokość nagrody),

  • treść uzasadnień przyznania nagród członkom Prezydium Sejmu oraz Szefowi Kancelarii Senatu w latach 2002 – 2012,

  • treść lub skan dokumentów regulujących procedurę przyznawania nagród z funduszu nagród w Senacie (w szczególności chodzi o informację o tym, kto decyduje o ich przyznaniu, na jakiej podstawie to robi i w jaki sposób określana jest wysokość nagród), jeśli takie dokumenty istnieją,

  • dokumenty potwierdzające przyznanie ww. nagród.

11.02 dostaliśmy odpowiedź od Kancelarii Senatu, w której nie znalazły się wszystkie informacje, o które wnioskowaliśmy. Dowiedzieliśmy się, iż nagrody dla Marszałka i Wicemarszałków Senatu przyznawane są przez Marszałka (jest on organem najwyższej rangi w Senacie) w formie decyzji, która nie jest sporządzana w formie pisemnej. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, decyzja o przyznaniu nagrody nie wymaga ustalenia procedur lub wskazania szczególnych przesłanek, według których nagroda miałaby być przyznana. Nagrody zostały wypłacone z Funduszu Nagród, który został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Niestety, w odpowiedzi nie zawarto precyzyjnego zestawienia wysokości otrzymanych nagród konkretnych Marszałków i Wicemarszałków Senatu. Otrzymaliśmy jedynie informację, kto pełnił funkcję Marszałków i Wicemarszałków w poszczególnych kadencjach Senatu i wyliczoną średnią wartość nagród, jakie zostały wypłacone w poszczególnych latach tych kadencji. Te informacje uznaliśmy za niewystarczające, dlatego też jeszcze tego samego dnia zwróciliśmy się z prośbą o ich uzupełnienie. Po dwóch tygodniach oczekiwania (25 lutego 2013 roku) otrzymaliśmy pismo, w której powiadomiono nas o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi do 25 marca 2013 roku „ze względu na konieczność podjęcia szeregu działań związanych z wytworzeniem wnioskowanej informacji, tj.: czynności polegających na wglądzie do dokumentacji źródłowej, sporządzenia obliczeń i zestawień„.

22. marca (3 dni przed ostatecznym terminem) otrzymaliśmy długo oczekiwaną odpowiedź. W zestawieniu przedstawiono roczne nagrody dla poszczególnych członków Prezydium Senatu w trakcie V, VI, VII i VIII (obecnej) kadencji Senatu. Suma nagród dla Prezydium Senatu (od dnia 19.10.2001 do dnia 22.03.2013) wyniosła 1.871.075,18 zł brutto.

Najwięcej na nagrody przeznaczono w trakcie V Kadencji Senatu – 629.732 zł brutto, z czego 238.592 zł trafiło do rąk Marszałka Senatu V Kadencji Longina Pastiusiaka (jest to największa suma nagród dla jednego członka Prezydium Senatu w czasie jednej Kadencji Senatu).Najwięcej ze wszystkich nagród przyznanych dla członka Prezydium Senatu otrzymał obecny Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz (pełniący tę funkcję trzecią kadencję) – suma jego nagród wynosi 400.728,4 zł brutto. Największą roczną nagrodę dla członka Prezydium Senatu przyznano w 2008 roku (VII kadencja). Jej beneficjentem był Bogdan Borusewicz, który otrzymał 74327,96 zł brutto.

V kadencja (19.10.2001 – 18.10.2005)
Rekordzista kadencji: Longin Pastusiak 164 559,90 zł netto
Rekordowa jednorazowa nagroda : Longin Pastusiak 47 569,37 zł netto

VI kadencja (19.10.2005 – 4.11.2007): 
Rekordzista kadencji: Bogdan Borusewicz 104 315,36 zł netto
Rekordowa jednorazowa nagroda : Bogdan Borusewicz 52 654,18 zł netto

VII kadencja (5.11.2007 – 7.11.2011): 
Rekordzista kadencji: Bogdan Borusewicz 113 867,20 zł netto
Rekordowa jednorazowa nagroda : Bogdan Borusewicz 53 110,13 zł netto

VIII kadencja (8.11.2011 – nadal): 
Rekordzista kadencji: Bogdan Borusewicz 40 521,81 zł netto
Rekordowa jednorazowa nagroda :  Bogdan Borusewicz 40 521,81 zł netto

Suma nagród ze wszystkich kadencji: 1871075,18 zł brutto
Największa suma nagród dla jednego członka Prezydium Senatu : Bogdan Borusewicz 258 704,37 zł netto

Korespondencja z Kancelarią Senatu:

Wniosek do Kancelarii Senatu z dnia 28.01.2013 r. 

Odpowiedź Kancelarii Senatu z dnia 11.02.2013 r.

Odpowiedź Kancelarii Senatu z dnia 11.02.2013 r., załącznik

Prośba o uzupełnienie odpowiedzi z dnia 11.02.2013 r.

Odpowiedź Kancelarii Senatu z dnia 22.02.2013 r.

Odpowiedź Kancelarii Senatu z dnia 22.02.2013 r., załącznik

Odpowiedź Kancelarii Senatu z dnia 22.03.2013 r., załącznik


Opracował Dominik Jurkowski