Projekt „NGO 2.0 i PRAWO” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt jednoroczny realizowany jest w okresie 05-12/2011r. Wartość projektu 45 140,00 PLN z czego wartość przyznanej dotacji 39 390,00 PLN.