Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka rozpoczyna projekt szkoleniowy skierowany do organizacji pozarządowych, głównie z regionu Małopolski. Celem projektu jest edukacja w zakresie szerokiej tematyki związanej z nowymi technologiami i prawem. W ramach projektu odbędą się szkolenia na tematy:

 

  • Wolontariat w Społeczeństwie Informacyjnym

  • Organizacje Pozarządowe w Internecie

  • Prawo autorskie i Wolna Kultura w życiu organizacji

  • Wolne Oprogramowanie w biurze

Oprócz szkoleń przeprowadzone zostaną doradztwa:

 

  • z zakresu prawa
  • promocja NGO w internecie

Projekt zakończy się seminarium dotyczącym nowych technologii i szans jakie daje ich wykorzystanie w organizacjach społecznych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach lub doradztwie zapraszamy do kontaktu mailowego na fimo@fimo.org.pl, lub telefonicznego +48694101626

Projekt „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli obywatelskiej im. Stańczyka przy dofinansowaniu ze środków rządowych Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.