Nie tego się spodziewaliśmy… (cz. III) #WyciągamyWnioski

W maju udostępniliśmy Wam Centralny Rejestr Wniosków (2016-2018) zawierający spis wniosków o dostęp do informacji publicznych, który zawiera pytania mieszkańców o sprawy dot. Krakowa. Publikację opatrzyliśmy komentarzem i krótką relacją z działań mających na celu uzyskanie kompletnych i przejrzystej wersji rejestru od Urzędu Miasta Krakowa (cz. 1 publikacji, cz. 2 publikacji).

Wnioskujemy o udostępnienie rejestru w BIP

Również w maju, po bezskutecznych sugestiach, skierowaliśmy do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek  w oparciu o art. 241 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, postulując przede wszystkim, aby również Urząd Miasta Krakowa publikował ten rejestr. Przedmiotem takiego wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia  pracy, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Jak wykazujemy w przedmiotowym wniosku (tutaj dostępny jako PDF), oraz jak wspominaliśmy w naszych publikacjach, uważamy że opublikowanie przez Urząd rejestru jest wskazane z wielu powodów.


Przybliżając treść naszego wniosku: upublicznienie rejestru zwiększyłoby świadomość i aktywność mieszkańców, oraz zaspokoiłoby potrzebę dostępu do informacji publicznej. Jednocześnie można oczekiwać, że skutkiem prowadzenia publicznego rejestru będzie to, że mieszkańcy będą lepiej precyzować swoje zapytania, a sama liczba wniosków spadnie o te powtarzalne czy podobne.

Nie, bo…

Niestety nasz postulat nie zainteresował Prezydenta, który podpisał skierowaną do nas odpowiedź odmowną z dnia 5.06.2018. Z żalem i niezrozumieniem przyjmujemy takie stanowisko Prezydenta i Urzędu Miasta Krakowa, zwłaszcza, że jego argumentacja (tutaj dostępna jako PDF) nie jest dla nas przekonująca. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że dzięki m.in. naszym działaniom (kolejne wnioski o pełniejsze informacje i postulaty o większą czytelność), rejestr ten jest prowadzony w przejrzystej, elektronicznej wersji. Jest więc gotowy do upublicznienia niewielkim nakładem sił. Chcąc dać przykład dobrej praktyki, sami to udowodniliśmy, udostępniając Wam rejestry uzyskane z Urzędu Miasta Krakowa.


Sprawdźcie sami!

W związku z odmowną odpowiedzią Prezydenta, zachęcamy, póki co, do zapoznania się z informacjami zawartymi w udostępnionym przez nas rejestrze. Można też oczywiście zawnioskować samodzielnie o te informacje. Jeszcze w dniu 5.06.2018 wysłaliśmy wniosek o dostęp do informacji, aby zaktualizować rejestr, który udostępniliśmy za pośrednictwem naszej strony. Proces ten planujemy systematycznie powtarzać, aby utrzymać jego aktualność, niemniej jednak liczymy, że przedstawiciele władzy zdecydują się na opublikowanie przedmiotowego rejestru.

 

Opracował Andrzej Wiekiera

 

Przeczytaj również:

 

Wszystko, co chcieliście wiedzieć i nie baliście się zapytać #WyciągamyWnioski

Wszystko o czym chcieliście wiedzieć i nie baliście się zapytać (cz. II) #WyciągamyWnioski