Opinie prawne dotyczące krakowskich dzielnic vol. 2

Opinie prawne – rys działań

W maju 2018 roku do Prezydenta Miasta Krakowa wysłaliśmy wniosek na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego postulując publikację opinii prawnych lub innego rodzaju analiz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa. Celem takiego działania jest przybliżenie zasad i zawiłości związanych z funkcjonowaniem dzielnic mieszkańcom. Jednak opinie te mogą się okazać też przydatne mieszkańcom: aktywistom, radnym czy przyszłym radnym. O zasadności zamieszczenia takich treści pisaliśmy szerzej w samym wniosku oraz na naszej stronie. Jednocześnie we własnym zakresie opublikowaliśmy opinie i inne dokumenty dot dzielnic, które pozyskaliśmy w drodze wniosków o dostęp do informacji publicznej ( link )

Odpowiedź urzędu 

Przedmiotowych dokumentów jest niewiele, jednak są one niewątpliwie wartościowe. Dlatego spore nadzieję pokładaliśmy, w Prezydencie, że stanie na wysokości zadania
i wdroży naszą propozycję. Niestety, odpowiedź nas rozczarowała, choć ciężko mówić o ogromnym zaskoczeniu.
Prezydent zaznaczył, że na BIP publikowane są m.in “haromnogramy sesji Rad Dzielni, protokoły z sesji Rad Dzielnic, protokoły z posiedzeń Zarządów Dzielnic, protokoły z posiedzeń Zarządów Dzielnic, uchwały Rad Dzielnic i uchwały Zarządów”.  Owszem, te informację się pojawiają i są istotne, nie mniej jednak to sprawy organizacyjne, dotyczące codziennych prac organów Dzielnicy. Wyjaśnienia istoty czy zawiłości dzielnicy i jej organów jako takich jest powierzchowna.
Podobnie nie trafionym argumentem jest przykład stron Dzielnic. Choć są tam aktualności, relacje z prac organów dzielnicy, czy przydatne dane teleadresowe, to tam również brakuje wyjaśnień czym właściwie jest rada, nie mówiąc o treściach przybliżających ten temat. Inną sprawą jest to, że często dokumenty czy inne informacje dot prac organów są nie aktualizowane na bieżąco (jak np. Statut Dzielnicy), nie mogą więc być pewnym źródłem wieści dla mieszkańców.

 

Miejsce w przejrzystym BIP

Zgadzamy się ze stwierdzeniem, iż publikacja być realizowana na stronach poszczególnych Dzielnic w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, choć pewnie nie jest to jedyne miejsce, gdzie takie opinie mógłby się znaleźć. Kłopotliwe może być to, że dzielnice, jako takie nie mają dedykowanych, podmiotowych kompleksowych stron. Istnieją jedynie podstrony dot. harmonogramów sesji rady dzielnic itp. Dopiero tam znajdziemy informacje o harmonogramie wybranej dzielnicy.

Pod uwagą Pana Prezydenta o potrzebie przejrzystości, przyjazności i pragmatyki BIP podpisujemy się obiema rękami. Od lata działamy w tym obszarze. Ostatnio złożyliśmy wniosek z KPA o ulepszenie BIPu.(Stanowisko prezydenta traktujemy więc jako dobrą wróżbę, ale ten wątek będzie przedmiotem naszej innej publikacji.) Wracając publikacja przedmiotowych opinii nie wydaje się zagrażać przyjazności BIPu. Opinii prawnych jest stosunkowo niewiele, a prawidłowo umieszczone informacje nie pogorszą odbioru krakowskiego BIP.  Przykładowo, dokumenty te mogłyby zastąpić zakładkę
Władze i miasto » Dzielnice » Informacje o Dzielnicach  » Konkurs Dzielnic, w której możemy znaleźć informacje dotyczące konkursu, którego przedmiotem były różnego typu projekty. Ostatnia edycja odbyłą się w 2010.

Wartość poznawcza i niepubliczna informacja
O samej przydatności dla mieszkańców już wspominaliśmy. Oczywiście zakładamy, że opinie sporządzone w oparciu o nieaktualny stan prawny byłyby odpowiednio oznaczone. Być możę, że nie byłaby to najczęściej otwierana strona BIP, jednak wierzymy, że wśród mieszkańców są tacy, którzy będą chcieli lub potrzebowali zgłębić meandry zasad funkcjonowania dzielnic. Nawet te, opinie dotyczące indywidualnych przypadków mogą być podpowiedzią dla innych.

Uwaga, że opinie prawne lub innego rodzaju analizy nie zawsze mają charakter informacji publicznej, nie wydaje się być istotna, gdyż nie będzie problemem masowym. Jeśli dana opinia była sporządzona na potrzeby Urzędu, to należy zakładać, że jest ona informacją publiczną.Liczymy, że Prezydent koniec końców przychyli się do naszego postulatu i wkrótce będziemy mogli pozyskiwać więcej informacji o dzielnicach poprzez oficjalny kanał. Na ten moment zapraszamy konsekwentnie do utworzonego przez nas publicznego katalogu zawierającego opinie prawnymi dotyczącymi Dzielnic.Przeczytaj też:

Opinie prawne dotyczące krakowskich dzielnic