Opinie prawne dotyczące krakowskich dzielnic

Zachęcamy do zapoznania się z uzyskanymi przez nas opiniami prawnymi [link]

wydanymi przez Urząd Miasta Krakowa, które dotyczą kompetencji i zadań dzielnic. Wysłaliśmy także wniosek do Prezydenta, by tego typu dokumenty były publikowane na stronach krakowskiego Biuletynu Informacji Publicznej.

W gąszczu przepisów

Dzielnice Krakowa jako jednostki pomocnicze Królewskiego Miasta działają na podstawie Statutów uchwalonych przez Radę Miasta. Oczywiście na funkcjonowanie dzielnic mają wpływ także inne uchwały oraz prawo powszechne.  Nie jest więc niczym dziwnym, że przy wielości norm prawnych i częstych zmianach realiów, interpretacja przepisów może nastręczać problemów. Pomocną działalność prowadzi Urząd Miasta Krakowa, który w sprawach problematycznych wydaje (bądź zleca sporządzenie) opinie prawne lub innego rodzaju analizy.

 Czego dotyczą opinie

Opinie te pozwalają wyjaśnić wątpliwości i lepiej zrozumieć funkcjonowanie jednostek pomocniczych.  Sporządzone dokumenty dotyczą m.in. skutków nieprzyjęcia przez Radę Dzielnicy rocznego sprawozdania z działalności zarządu, zrzeczenia się diety przez członka Rady Dzielnicy,  “przesuwania” funduszy z niezrealizowanych zadań z realizacji Budżetu Obywatelskiego. Zakres zagadnień poruszany w  opiniach prawnych jest zatem dość szeroki, a wyjaśnienia pomocne.

 

Fragment opinii dot. wygaśnięcia mandatu na skutek utraty prawa wybieralności

 

Przydatne dla mieszkańców i radnych

Wiedza ta przydatna jest dla ogółu mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem radnych czy aktywistów. Repertorium stanowi źródło fachowej wiedzy i profesjonalnych analiz dla wybranych aspektów działania Rad Dzielnic. Choćby powyższe przykłady mogą posłużyć członkom Rady Dzielnic, zwłaszcza tym nowo wybranym (lub osobom rozważającym kandydowanie). Dzięki repozytorium radni będą mogli lepiej poznać swoje obowiązki, kompetencje i funkcje Rady Dzielnicy czy samej jednostki pomocniczej. Znajomość kompetencji poszczególnych podmiotów pomoże też aktywnym mieszkańcom działać i współpracować z lokalną społecznością. Również wśród mieszkańców, którzy na co dzień nie są zainteresowani wydarzeniami i planami dotyczącymi najbliższej okolicy – informacje i wskazówki mogą okazać się pomocne w różnych codziennych sytuacjach.

Opinie na BIP!

Udostępnione Państwu opinie uzyskaliśmy w drodze wniosku o dostęp do informacji publicznej, gdyż tego typu dokumenty stanowią informacją publiczną. Nie ma w związku z tym żadnych przeciwwskazań, aby zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Liczymy, że Urząd Miasta Krakowa uzupełni o nie strony Biuletynu celem upowszechnienia efektów pracy zleconych przez Urząd. Póki co zapraszamy do lektury opinii przygotowanych przez Urząd Miasta Krakowa, które w ramach naszej działalności udostępniamy. Jednocześnie zachęcamy do dalszego udostępniania, szczególnie członkom (oraz kandydatom) Rad Dzielnic czy Zarządom dzielnic, aby zapoznali się z tymi materiałami i w miarę możliwości upowszechnili do nich dostęp swoimi kanałami (np. gazetki dzielnicowe, social media).

Mały bonus

Poza wspomnianymi opiniami w naszym repertorium umieszczamy również link do “Ekspertyzy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dotyczącej problematyki jednostek pomocniczych Miasta Krakowa” oraz raportu z badania “Diagnoza krakowskich dzielnic” ( 2016). Dokumenty te dostępne są odpowiednio na stronach BIP oraz Barometru Krakowskiego, udostępniamy je dodatkowo jako merytoryczne uzupełnienie opracowań dotyczących dzielnic.

Opracował Andrzej Wiekiera

 

Przeczytaj również:

O krakowskich dzielnicach