Uwarunkowania ustawowe tworzenia dzielnic jako jednostek pomocniczych w miastach i określania ich zadań ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Krakowa. Ekspertyza

Prof. Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski (ekspertyza zewnętrzna)

W sprawie obowiązku rejestracji zbioru danych powszechnie dostępnych oraz obowiązku zamieszczania w ankietach wyodrębnionej klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody przez respondentów na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych

Paweł Bakalarz, Piotr Węcławowicz, Katarzyna Wojczuk

W sprawie możliwości publikacji materiałów audiowizualnych, rejestrujących przebieg sesji rad dzielnic

Przemysław Żak, Katarzyna Wojczuk, Anna Rozkuszka

W sprawie możliwości członkostwa wspierającego gminy w stowarzyszeniu osób fizycznych

Przemysław Żak

 W sprawie potencjalnego konfliktu interesów w Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej “Bunkier Sztuki”, stanowiącego przesłankę stanu faktycznego mogącego budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i obiektywizmu członka komisji, w związku z regulacją § 3 ust. 1 załącznika do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2396/2014 z dnia 1.09.2014 r.

Przemysław Żak, Justyna Balachowska

W sprawie możliwości udostępnienia paktu (umowy) zawartej pomiędzy Prezydentem Jackiem Majchrowskim a Klubem Radnych Miasta Krakowa Platformy Obywatelskiej

Magdalena Gałan

W sprawie naruszenia tajności głosowania w związku z wyborem wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny oraz zasadności wniosku o przeprowadzenie głosowania imiennego w sprawie określenia składu liczbowego Zarządu

Justyna Balachowska, nadzór merytoryczny: Przemysław Żak