Organy kontroli w NGO jako zabezpieczenie członków zarządu – jak i po co? Fundacje i stowarzyszenia

23 listopada 2018 r. w godz. 18:30-20:00 w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
(ul. Krasickiego 18) odbędzie się spotkanie dla osób działających w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych pt. Organy kontroli w NGO jako zabezpieczenie członków zarządu – jak i po co? Fundacje i stowarzyszenia.

Komisje, rady i inne kontrole, w szczególności wewnętrzne na co dzień nie kojarzą się nam dobrze. Czy w organizacji pozarządowej są potrzebne? Czy są potrzebne zarządowi, prowadzącemu codzienne działania statutowe, organizacji? Wracając po dłuższej przerwie (ostatnio rozmawialiśmy w lipcu o RODO), chcemy ruszyć z lekkim, choć ważkim długofalowo tematem. Jednak nietypowo bo wyłącznie z optyki zarządu. Porozmawiajmy więc czy organy kontroli NGO mogą nam coś dać? Jak możemy je wykorzystać? 🙂

Zgłoszenia na spotkanie

Obowiązują zapisy (formularz online). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy również do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

Lektura

Tymczasem polecamy lekturze przed spotkaniem artykuł pośrednio dot. tematu oraz refleksję nad pytaniami. Zachęcamy do przeznaczenia 0,5h na przygotowanie się do spotkania.

1. „W wyniku apelacji obrońcy sąd odwoławczy stwierdził, że przeor miał prawo dysponować majątkiem do 1,5 tys. euro, dlatego uniewinnił go od zarzutu przywłaszczenia mebli i figurki, ponieważ ich wartość była mniejsza. Polecił natomiast ponowne wyjaśnienie zarzutów dotyczących przywłaszczenia 110 tys. zł – tj. czy pieniądze, pożyczone Małgorzacie L. zostały, zwrócone i przeznaczone na remonty i czy ówczesny przeor miał zgodę przełożonych na dysponowanie takimi kwotami.”

(za: Były przeor kamedułów częściowo uniewinniony)

2. Część pierwsza z strony poradnika ngo.pl tj. Zarząd i kontrola wewnętrzna – czyja odpowiedzialność większa?

3. Pytania:

a) Czy mamy dokumentację pracy organu kontroli?
b) Jakie są kompetencje naszego organu kontroli? Kontroluje zarząd, działalność całej organizacji? Ma jakieś uprawnienia, dostęp do dokumentacji? Zatwierdza sprawozdanie finansowe lub rekomenduje jego zatwierdzenie? Czy organ kontroli u nas jest kontroli czy nadzoru? Czy wiemy o co chodzi?
c) Czy organ kontroli przeprowadził u nas jakąś kontrolę? Kiedykolwiek? Czy mamy dokumentację?
d) Czy organ kontroli może doradzać zarządowi? Czy kiedyś to robił? Czy zarząd o to go prosił? Czy członkowie organu kontroli uczestniczyli kiedykolwiek w zebraniach zarządu?
e) Czym dla nas jest organ kontroli? Czy w ogóle traktujemy go poważnie? Lub chcielibyśmy, żeby działał, Był, nie tylko „był”? Jak to u nas jest?
f) Kogo do niego wybieramy? Czy są to osoby mające wolę zrobienia czegoś w ramach organu kontroli?

Prowadzenie

Wsparcie merytoryczne podczas spotkania zapewni Przemysław Żak, szef Programu Dobre Prawo Fundacji Stańczyka, której jest też współzałożycielem. Ekspert prawny ws. prawa ngo, w tym zespołu przy OFOP, specjalista instrumentów prawnych kontroli obywatelskiej. Współpracował nad nowelizacją prawa o stowarzyszeniach (m.in. autor projektu uzasadnienia). Zwolennik holistycznego podejścia przy zarządzaniu organizacją, ujmowania odpowiedzialności i ryzyka prawnego jako zjawisk, wykraczających poza kategorie czysto formalne. Fan zwinnych metodyk zarządzania Agile w ngo. Szkoleniowiec i doradca prawny, prowadzi prywatną praktykę w formie spółki. Członek Stowarzyszenia Watchdog Polska, Stańczyka, oraz Dialog Społeczny.

Będzie to siódme z cyklu spotkań edukacyjnych “Prawo w działalności obywatelskiej” organizowanych przez Fundację Stańczyka we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu tematowi, ważnemu dla działaczy społecznych.