Oświadczenie o rezygnacji Anny Cioch z członkostwa w Zarządzie Fundacji Stańczyka

Informujemy, że w dniu 31 marca br. Anna Cioch zrezygnowała z członkostwa w Zarządzie Fundacji Stańczyka. Funkcję tę pełniła od 15 lutego 2013 r. Dziękujemy Annie za zaangażowanie w zarządzanie Fundacją i życzymy sukcesów na dalszej drodze działalności społecznej. Rezygnacja ta nie oznacza zakończenia współpracy Fundacji z Anną, ale zakres współpracy ulegnie znaczącej zmianie, której istota polegać będzie głównie na wyłączeniu z procesów zarządzania i kierowania bieżącego Fundacją.

Anna od kwietnia br. rozpoczyna stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska w projekcie Centrum Obywatelskie, który jest zadaniem zleconym przez Urząd Miasta Krakowa. W związku z tym, mając na uwadze konieczną dla realizacji naszej misji niezależność organizacji, oświadczamy, że Anna nie będzie włączała się w bezpośrednie prowadzenie działań kontrolnych Fundacji wobec Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. Pozostaje ona jednak wciąż naszą specjalistką ds. promocji i kontaktu z mediami.

 

Z poważaniem, 

Zarząd Fundacji Stańczyka