Poniżej zamieszczamy dane, zebrane w ramach działań Fundacji lub przy ich okazji. Dane są dostępne w otwartych formatach, przeszukiwalne, na licencji Creative Commons 3.0 (oznaczenie autora: „Dane zebrane przez: Fundacja Stańczyka”).

W miarę pojawiania się kolejnych danych, wszystkie będą trafiały tutaj.