Petycja dot. domen miejskich jednostek organizacyjnych

Domeny miejskich jednostek organizacyjnych

Jeśli przyjrzycie się państwo danym kontaktowym miejskich jednostek organizacyjnych w Krakowie, to zobaczycie Państwo ponad 400 pozycji i kontaktów do każdej miejskiej instytucji( lista na stronie BIP). Naszą uwagę zwróciły adresy mailowe. Kraków dysponuje domeną krakow.pl, którą jednak nie wykorzystuje konsekwentnie co rodzi komplikacje różnej wagi.

Niepewności i nieład

Przypatrując się liście możecie zauważyć, że ponad połowa jednostek podaje adresy mailowe w domenach serwisów komercyjnych (w tym m.in. epoczta.pl, interia.eu, kr.onet.pl, neoserver.info, neostrada.pl,tlen.pl, vp.pl).  Instytucje nie korzystające z oficjalnej domeny Krakowa posługują się mailami, które nie wyglądają profesjonalnie, a ponadto mogą budzić wątpliwości mieszkańców co do tego, czy to faktycznie aktualny i oficjalny e-mail krakowskiej instytucji. Samo zróżnicowanie wprowadza pełen nieład w pożądany, harmonijny wizerunek lokalnych instytucji. Jednak nie to jest kluczowym problem w tym aspekcie.

RODO i nie tylko
Kluczową wątpliwością w kwestii korzystania z domen dostarczanych przez komercyjne serwisy jest jednak dbałość o przestrzeganie prawa i prywatność mieszkańców Krakowa.

Z regulaminów tych serwisów jasno wynika, że są dostosowane do użytku osobistego(niekomercyjnego). Korzystanie z nich przez instytucje państwowe nie jest zgodne z wymogami prawnymi. W owych serwisach domyślnie brak jest niezbędnych zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom.

Nie jest to tylko kwestia samych norm RODO, które wciąż są dość nowe ( co i tak nie usprawiedliwia nie dostosowania standardów do obowiązujących przepisów). Taka praktyka była niezgodna z prawem obowiązującym w styczniu 2018r (moment kiedy rozpoczęliśmy naszą analizę). Wobec powyższego Wasze dane osobowe i informacje zawarte w korespondencji z jednostkami miejskimi mogą nie być wystarczająco chronione. Dostęp do tych danych jest przekazywany zewnętrznym podmiotom, które to nie dają gwarancji poufności i prywatności w stopniu należytym.

Działania Stańczyka

Wobec takiego stanu rzeczy, po analizie tematu, postanowiliśmy zwrócić uwagę Prezydentowi Miasta Krakowa, na trwający przewlekle problem. W lipcu wysłaliśmy Petycję do Pana Prezydenta w której podkreśliliśmy skalę problemu oraz wskazaliśmy konsekwencje jakie mogą wyniknąć z takiego stanu rzeczy. Jednocześnie zaapelowaliśmy o usunięcię opisywanych nieprawidłowości oraz informowanie klientów wszelkich MJO o potencjalnym narażeniu prywatności tych z Was którzy kontaktowali się za pomocą poczty elektronicznej z poszczególnymi jednostkami.

Problem, argumentację oraz postulaty w pełni opisane są w przedmiotowej petycji do Pana Prezydenta(link pod tekstem).

Co dalej?
Liczymy, że Prezydent nie zbagatelizuje sprawy, która dotyczy istotnej części mieszkańców (i nie tylko) Krakowa. Zdajemy sobie sprawę, że proces naprawy sytuacji jest skomplikowany i wymaga sporych nakładów czasu,pracy i inwestycji. Nie mniej jednak operacja ta powinna być wykonana już dawno, a zatem dalsze utrzymywanie wadliwego stanu jest niedopuszczalne. Liczymy na sprawną reakcję ze strony Urzędu i Prezydenta. Ze swojej strony deklarujemy monitorowanie sytuacji oraz zalecany ostrożność oraz zachęcamy do wzmocnienia naszego głosu( np. telefonicznie w UMK, bądź w drodze wysyłania własnych pism.

 


Pełna treść naszej petycji.