Petycja dotycząca zwiększenia jawności finansowania wyborów samorządowych

Wysłaliśmy dziś do Państwowej Komisji Wyborczej petycję  dotyczącą zwiększenia jawności finansowania wyborów samorządowych poprzez upublicznianie na stronie internetowej PKW zestawień dokumentów finansowych komitetów wyborczych, które obecnie dostępne są tylko w biurze Komisarza Wyborczego w danym województwie oraz w Warszawie, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.

Petycja została napisana przez Fundację Stańczyka i  podpisana drogą elektroniczną przez 22 organizacje pozarządowe, w tym Program Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego i Helsińską Fundację Praw Człowieka, która uznała tę inicjatywę za „niezwykle wartościową, szczególnie w kontekście budowania zaufania społeczeństwa do instytucji publicznych”, dodając, że „publikacja rozliczeń finansowych komitetów wyborczych niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia obywatelskiej kontroli życia publicznego, a co za tym idzie do rozwoju polskiej demokracji”. Podpisało ją również 37 osób, którym bliskie są tematy ochrony prawa człowieka do informacji oraz przejrzystości życia publicznego w Polsce.

Dziękujemy za poparcie naszej petycji!

Przeczytaj stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Dodatkowych informacji na temat petycji udziela Jan Niedośpiał: jan.niedospial@stanczyk.org.pl