Pilne! Włącz się w konsultacje społeczne projektu ustawy o jawności życia publicznego

 

DLACZEGO TO JEST PILNE? MAMY CZAS TYLKO DO 3 LISTOPADA!

24 października br. został opublikowany projekt ustawy o jawności życia publicznego, która ma wejść w życie już 1 stycznia 2018 roku. Na jego konsultacje wyznaczono zaledwie 6 dni roboczych (początkowo chciano je ograniczyć do jednego spotkania w Warszawie, ale pod naciskiem NGO zgodzono się na możliwość przesyłania pisemnych uwag do 3 listopada na adres: sluzby@kprm.gov.pl). 6 listopada w Warszawie odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje.

 

 DLACZEGO TO JEST WAŻNE? PROJEKT BUDZI POWAŻNE OBAWY!

Przygotowany przez koordynatora służb specjalnych projekt ustawy reguluje bardzo istotne kwestie dotyczące jawności życia publicznego, m.in.:

 • dostęp do informacji publicznej,
 • zasady jawności w procesie stanowienia prawa,
 • zasady i tryb prowadzenia działalności, której celem jest wywarcie wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa,
 • środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • zasady składania i publikacji oświadczeń majątkowych,
 • środki ochrony sygnalistów (ang. whistleblower),
 • środki przeciwdziałania praktykom korupcyjnym.

Lektura projektu ustawy wywołuje obawy co do konsekwencji jej przyjęcia. Oświadczenie opisujące te problemy opublikowały organizacje stojące na straży praworządności w Polsce, m.in. nasza Fundacja. Zachęcamy do zapoznania się z nim i skorzystania z niego przy pisaniu swoich uwag do projektu ustawy.

 

CO MOŻESZ ZROBIĆ? BĄDŹ NA BIEŻĄCO, PRZEŚLIJ UWAGI, WESPRZYJ NAS!
 • Bądź na bieżąco: śledź nas na Facebooku (Fundacja Stańczyka, szczególnie wpisy z #jawność), zapisz się do naszego newslettera. Proces przyjmowania ustawy o jawności życia publicznego potrwa najprawdopodobniej kilka miesięcy. Będziemy Cię informować o przebiegu sprawy i możliwościach zaangażowania.
 • Prześlij swoje pisemne uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego do 3 listopada na adres: sluzby@kprm.gov.pl).
 • Wesprzyj nasze działania. Potrzebujemy nie tylko trzymania kciuków. W ciągu ostatnich kilku dni nasi wolontariusze – prawnicy spędzili już ponad 20 godzin, analizując zapisy projektu ustawy i formułując szczegółowe uwagi do projektu, które prześlemy jego autorom.
  Aktualnie potrzebujemy Twojego wsparcia na pokrycie podstawowych kosztów jak przejazd do Warszawy (ok. 300 zł) na spotkanie 6.11, podczas którego będziemy mogli na żywo dyskutować o ustawie w Kancelarii Premiera Rady Ministrów.


Przekaż darowiznę:
81 2490 0005 0000 4500 5191 0410
Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków

tytułem: „Darowizna na działalność statutową”