Po co PKW pojechała do Moskwy

Po co PKW pojechała do Moskwy

Państwową Komisję Wyborczą zaprosiła do Moskwy Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej. Informację o dwudniowej konferencji z prawa wyborczego jako pierwsi podali dziennikarze  RMF FM. W spotkaniu 23-24 maja br. wzięli udział przewodniczący PKW Stefan Jaworski oraz szef CKW Władimir Czurow.

MSZ niedoinformowane

Rzecznik MSZ Marcin Bosacki najpierw zaprzeczył, że ministerstwo wiedziało o spotkaniu w Moskwie. W wydanym oświadczeniu PKW przypomniała jednak, że poinformowała o tym  resort pismem z 18 kwietnia. Wydarzenie zapowiedziano również 4 lutego na konfererencji prasowej Komisji. Jak zaznaczył Stefan Jaworski majowe spotkanie podobnie jak wcześniejsze we wrześniu zeszłego roku w Warszawie były konferencjami naukowymi. Głównym punktem programu były referaty z zakresu finansowania kampanii wyborczych, głosowania za granicą, prawa do sądu w sprawach wyborczych w świetle polskiego kodeksu wyborczego i pracy z obserwatorami podczas wyborów. Rzecznik MSZ przeprosił za nieprecyzyjnosć jego wcześniejszej wypowiedzi. – Przebieg konferencji zostanie dokładnie oddany w książce zawierającej materiały pokonferencyjne – podkreślił z kolei Jaworski.

Międzynarodowa debata komisarzy wyborczych w 2013 r. w Warszawie

Konferencja w Rosji to część większego projektu dot. wpółpracy z organami wyborczymi innych państw. Podobne spotkania odbyły się już z Państwową Komisją Wyborczą Korei Południowej i Centralną Komisją Wyborczą Litwy. – Te międzynarodowe kontakty mają służyć przygotowaniu organizowanej przez Polskę XXII Konferencji i Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Europejskich Urzędników Wyborczych we wrześniu w Warszawie – wyjaśnia przewodniczący PKW.

W konferencji uczestniczyła 12-osobowa polska delegacja oraz przedstawiciel polskiej ambasady w Moskwie. O szczegóły spotkania zwróciliśmy się do Państwowej Komisji Wyborczej. Interesuje nas program wizyty, poruszane tematy, wnioski, wspólne plany i koszty.

Państwowa Komisja Wyborcza przesłała nam informację o szczegółach pobytu jej delegacji w Moskwie podczas konferencji z prawa wyborczego. W trakcie spotkania członkowie PKW mieli okazję poznać m.in. rosyjski system głosowania elektronicznego i przetwarzania kart wyborczych. Referaty przedstawicieli Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej dotyczyły z kolei kontroli finansowania komitetów wyborczych i kandydatów, organizacji głosowania obywateli rosyjskich za granicą oraz współpracy z obserwatorami podczas wyborów. Koszty podróży delegacji PKW do Moskwy wyniosły blisko 17,5 tys. zł. Środki pochodziły z funduszy Krajowego Biura Wyborczego. Pełna treść odpowiedzi PKW dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Korespondencja:

Wniosek o udostępnienie informacji do Państwowej Komisji Wyborczej z 10.07.2013 r.

Odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej z 11.07.2013 r.

Załacznik do odpowiedzi

Załącznik do odpowiedzi: program pobytu

Załącznik do odpowiedzi: porozumienie o współpracy między Komisjami