30. listopada odbyło się seminarium podsumowujące projekt „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym” Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ciągu sześciu godzin trwania spotkania Uczestnicy mieli możliwość wysłuchać referatów na temat nowych technologii w zastosowaniach wolontariackich i marketingowych, wolnej kultury i prawa autorskiego oraz regulacji prawnych dotyczących organizacji pozarządowych. Ponadto, oczywiście, mogli zadawać Prelegentom pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami.

Aura nie była nam przychylna i uniemożliwiła przybycie z Łodzi dr Joannie Kuleszy. Nie na darmo jednak projekt dotyczył nowych technologii. Pani Doktor z chęcią przystała na nasz pomysł i za cenę zmian w harmonogramie mogliśmy gościć ją w postaci bezcielesnego głosu na zaimprowizowanej telekonferencji. Pozostałe wystąpienia nie napotkały na szczęście takich problemów. Konieczne zmiany harmonogramu pozwoliły jednak wystąpić także przedstawicielom FIMO z krótkim case study na podstawie doświadczeń z prowadzonego w projekcie doradztwa prawnoautorskiego.

Wszystkie referaty spotkały się z wielkim zainteresowaniem Uczestników. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy gościć Państwa na spotkaniu omawiającym szereg tak różnorodnych i ważnych tematów. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli powtórzyć tego rodzaju wydarzenie i spotkać się w jeszcze szerszym gronie.

Wkrótce dostępne będą na naszej stronie prezentacje, zapis audio wydarzenia oraz mamy nadzieję publikacja poseminaryjna, w której rozwiniemy niektóre wątki poruszane na spotkaniu.

Projekt „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli obywatelskiej im. Stańczyka przy dofinansowaniu ze środków rządowych Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.