Prowadzona przez Fundację im. Stefana Batorego analiza porównawcza finansowania polityki (partii politycznych i kampanii wyborczych) w wybranych krajach Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego:
W Armenii, Czechach, Estonii, Gruzji, Mołdawii, Mongolii i Polsce.
W projekcie uczestniczą organizacje: Instytut Rozwoju Inicjatyw Społecznych Vitoryl z Mołdawii,Gruzińskie Stowarzyszenie Młodych PrawnikówForum Społeczeństwa Otwartego z Mongolii, oddziały Transparency International z ArmeniiCzechEstonii i (jako obserwator) Fundacja Stańczyka.

Celem projektu jest wskazanie mocnych i słabych stron finansowania polityki w ich krajach i wspólne wypracowanie propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych.

W ramach projektu utworzona została strona internetowa http://www.politicalfinance.org, na której w przystępnej formie udostępnione zostały zebrane podczas projektu informacje.