Od czerwca do grudnia zapraszamy na bezpłatne poradnictwo dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, prowadzone przez naszych prawników. Porady mogą być udzielane w formie spotkania, przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w zależności od preferencji.Porady można zasięgnąć m.in. w następujących dziedzinach:

  • prawo stowarzyszeń i fundacji,
  • działalność pożytku publicznego i uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego,
  • tworzenie i interpretacja statutów osób,
  • procedury administracyjne i sądowo-administracyjne,
  • postępowanie rejestrowe (KRS),
  • dostęp do informacji publicznej, 
  • odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, 
  • odpowiedzialność karna i cywilnoprawna organizacji i członków zarządów, 
  • prawo autorskie i ochrona danych osobowych

Proszę zapoznać się z warunkami udzielenia porady prawnej


Zapraszamy do kontaktu mailowego na


doradztwoprawne@stanczyk.org.pl 

lub telefonicznego
 +48 506 898 804

w celu umówienia się na spotkanie lub uzyskania porady

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich