Od maja do grudnia zapraszamy na bezpłatne poradnictwo dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, prowadzone przez naszych prawników. Porady mogą być udzielane w formie spotkania, przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w zależności od preferencji. 

W poniedziałki w godzinach 15:30 – 17:30 serdecznie zapraszamy do skorzystania z poradnictwa w biurze FIMO na ul. Myśliwskiej 68/316 lub przez Skype (login: fundacjastanczyka).

Porady można zasięgnąć m.in. w następujących dziedzinach:

• prawo autorskie i ochrona danych osobowych,
• procedury zakładania i bieżącego funkcjonowania organizacji,
• problemy podatkowe,
• odpowiedzialność prawna w ngo,
• uzyskiwanie statusu OPP,
• wybór formy prawnej współpracy,
• dostęp do informacji publicznej.

Zapraszamy do kontaktu mailowego na ngo20@fimo.org.pl  lub poradnictwoprawne@fimo.org.pl lub telefonicznego +48 503 433 636, w celu umówienia się na spotkanie lub uzyskania porady telefonicznie jak również pocztą elektroniczną.


Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.