Od maja do grudnia zapraszamy na prowadzone przez specjalistów, bezpłatne poradnictwo dotyczące promocji w internecie oraz zastosowania nowoczesnych narzędzi elektronicznych w pracy organizacji pozarządowej. Porady mogą być udzielane w formie spotkania, przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w zależności od preferencji.
Można zasięgnąć porady w następującym zakresie:

• zastosowanie portali społecznościowych i nowoczesnych narzędzi elektronicznych w komunikacji

oraz pracy,

• dobranie kanałów promocji odpowiednich do osiągnięcia zamierzonych rezultatów i profilu

organizacji,

• aspekty techniczne obsługi poszczególnych narzędzi,

• zagadnienia merytoryczno-techniczne związane z zaistnieniem w internecie,

• zorganizowanie komunikacji wewnętrznej NGO i zorientowanie jej na działania w sieci.

 

Zapraszamy do kontaktu mailowego na ngo20@fimo.org.pl  lub telefonicznego +48 503 433 636 w celu umówienia się na spotkanie w biurze (ewentualnie w miarę możliwości doradcy w innym umówionym miejscu) lub uzyskania porady telefonicznie jak również poprzez pocztę elektroniczną.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich